Stockholms län
  Stockholm
    Stockholm
    Öppna Teatern
           Tekniska uppgifter