Stockholms län
  Stockholm
    Bromma
    S:ta Birgitta kyrka
           Lingång