Dalarnas län/Älvdalen, Älvdalen/Älvdalen/Gördalens ideella bystugeförening
 
Tillgnglighet fr Gördalens ideella bystugeförening

Rullstolsplatser i salong finns:
Placering av rullstolsplatser:
RWC fr publik:
Handikapparkering:
Entr och foaj tillgnglighetsanpassad: Entr+RWC
Teleslinga i salong:
Teleslinga senast kontrollerad:
Teleslinga p scen:
Tillgnglighet till scen fr rullstol:
RWC fr medverkande:
Kommentar handikappanpassning: