Dalarnas län/Älvdalen, Älvdalen/Älvdalen/Gördalens ideella bystugeförening/Teknisk Data

Tekniska uppgifter

Eluttag
Antal 16A uttag
vriga uppgifter
Detaljritning nr5016521D
DetaljritningSkiss frn mtt