Stockholms län/Stockholm/Stockholm/Astrid Lindgrens Barnsjukhus/Lingångar

Lingångar och andra lyftanordningar för
Astrid Lindgrens Barnsjukhus

 
Nummer Typ Avstånd Längd Last Linor Fri ände Kommentar

Andra Uppgifter:
Rådiameter: 
Instickpipor finns: Nej
Manöverplats: 
Övrigt Lingångar: 

Last anger den senast kända maximala lasten (utbredd last) som lingången/lyftanordningen troligen är godkänd. Besikningsförbehåll kan förekomma. Riksteatern tar därför inte något ansvar för den angiva lasten.