Stockholms län/Stockholm/Stockholm/Tensta Konsthall
 
Tensta Konsthall
Taxingegränd 10
16304
Spånga
Tel nr: +46 8-36 07 63 +46 8 36 25 60
Lokaltyp: Utställningslokal
Scen eller rummets bredd 0 m
Scen eller rummets djup: 0 m
Normal scenöppning: 0 m
Normalt speldjup: 0 m
Normal höjd: 0 m
Riksteaterns färgklassning: *okänd*

 

För ändring eller komplettering av uppgifter i registret meddela här:

Lämna information

Scenrum tar gärna emot filer kopplade till lokalen. Ladda upp här:

Ladda upp filer

Det går även att kontakta Scenrum.nu med e-mail på adress:

scenrum@riksteatern.se