Stockholms län/Stockholm/Stockholm/Södra Teatern, Cornelisrummet
 
Södra Teatern, Cornelisrummet
Mosebacke torg 1-3
11646
Stockholm
Latitud: 59.318389Google Maps
Longitud: 18.074741
Lokaltyp: Konsertlokal
Antal platser 50
Riksteaterns färgklassning: *okänd*

 

För ändring eller komplettering av uppgifter i registret meddela här:

Lämna information

Scenrum tar gärna emot filer kopplade till lokalen. Ladda upp här:

Ladda upp filer

Det går även att kontakta Scenrum.nu med e-mail på adress:

scenrum@riksteatern.se