Stockholms län/Stockholm/Stockholm/Scandic Star hotel
 
Scandic Star hotel
Aniaraplatsen 8
19121
Stockholm
Tel nr: 08 517 264 65

Hemsida:
http://www.scandic-hotels.se
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Antal platser 100
Riksteaterns färgklassning: *okänd*

 

För ändring eller komplettering av uppgifter i registret meddela här:

Lämna information

Scenrum tar gärna emot filer kopplade till lokalen. Ladda upp här:

Ladda upp filer

Det går även att kontakta Scenrum.nu med e-mail på adress:

scenrum@riksteatern.se