Stockholms län/Huddinge/Huddinge/Södertörns högskola, Aulan Moascenen
 
Södertörns högskola, Aulan Moascenen
Alfred Nobels allé 7
Flemingsberg
14189
Huddinge
Tel nr: 08 - 608 40 00

Hemsida:
www.sh.se
Lokaltyp: Teaterlokal
Antal platser 700
Riksteaterns färgklassning: *okänd*

 

För ändring eller komplettering av uppgifter i registret meddela här:

Lämna information

Scenrum tar gärna emot filer kopplade till lokalen. Ladda upp här:

Ladda upp filer

Det går även att kontakta Scenrum.nu med e-mail på adress:

scenrum@riksteatern.se