Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västra Götalands län
Åmål
        Edsleskog
        Fengersfors
        Tsse
        ml
        nimskog

 

 
 
Västra Götalands län/Åmål
Lokaler i Åmål

Ort Lokal

Edsleskog Edsleskogs prstgrd
Lokaltyp: Bygdegrd
Edsleskogs Bygdegrdsfrening

Fengersfors Fengersfors bruk, Hollnderiet
Lokaltyp: vrigt
Not Quite, Fabriksvgen 2
Tel nr: 0532-23388
Hemsida: bruket.se


  Fengersfors Folkets Hus, A-salen
Lokaltyp: vrigt
Frskogsvgen 3
Tel nr: 0532-231 64
e-post: tony@fengersforsauktioner.se
Hemsida: www.fengersfors.se

Tsse Tsse Bygdegrd
Lokaltyp: Bygdegrd
Tsse

ml Biblioteket, Konsthallen
Lokaltyp: Utstllningslokal
Kungsgatan 20
Box 18
Tel nr: 0532-171 02
e-post: biblioteket@amal.se
Hemsida:


  Frsamlingshemmet
Lokaltyp: vrigt
Karlstadsvgen 4
Tel nr: 0532-607880
Fax nr: 0532-607899
e-post: amal.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/amal


  Hamncompagniet i ml
Lokaltyp: Sal
Hamng. 3
Tel nr: 0532-100 10
Hemsida:


  Karlbergsteatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Karlbergsgymnasiet
Schlingsgatan 7
Tel nr: 0532/17000


  Karlbergsteatern, Ensemblesalen
Lokaltyp: Sal
Karlbergsgymnasiet
Schlinsgatan 7
Tel nr: 0532-145 93
Hemsida:


  Karlsbergsgymnasiet
Lokaltyp: Gymnastiksal
Schlinsgatan 7
Tel nr: 0532-17000


  Kristinebergsskolan
Lokaltyp: Teaterlokal
Kristinebergsv.3
Hemsida:


  Mo Bygdegrd
Lokaltyp: Sal
Mo byggnadsfrening
Tel nr: 0532-431 34
Hemsida:


  Saga Bio
Lokaltyp: Biograf
Kungsgatan 5
Tel nr: 0532-10425
Hemsida:


  Sdra skolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Kungsgatan 32
Tel nr: 0532-172 91
Hemsida:


  Tydje Bgf
Lokaltyp: Bygdegrd
Hemsida:


  Tsse bgf
Lokaltyp: Bygdegrd
Hemsida:

nimskog nimskogs Bygdegrd
Lokaltyp: Bygdegrd
Lilla mossen
Tel nr: 0532-25265
Hemsida: