Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västmanlands län
Sala
        Broddebo
        Gullvalla
        Jugansbo
        Möklinta
        Ransta
        Sala
        Salbohed
        Sätra Brunn
        Västerbykil
        Västerfärnebo

 

 
 
Västmanlands län/Sala
Lokaler i Sala

Ort Lokal

Broddebo Broddbo Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Broddboortens bgnf upa
Broddbo
Tel nr: 0224-500 55
e-post: sans2020@hotmail.com

Gullvalla Gullvalla bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Gullvalla
Hemsida: www.bygdegardarna.se/gullvalla

Jugansbo Jugansbo Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Jugansbo Bygdegårdsförening
Jugansbo
Tel nr: 0224-52009, 070-5203557
e-post: leif.lindstedt@telia.com

Möklinta Kyrkskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 0224-556 90
Hemsida:


  Möklintagården
Lokaltyp: Bygdegård
Torget
Tel nr: 0224-801 43
e-post: bygdegard@hotmail.com
Hemsida: www.moklinta.se


  Möklintagården
Lokaltyp: Bygdegård
Möklinta, föreningen
Grimkärrsvägen 4
Tel nr: 0224-801 43
e-post: bygdegard@moklinta.se
Hemsida: www.moklinta.se

Ransta Byagården Ransta
Lokaltyp: Bygdegård
Ranstaby fritidsförening
Hemsida:


  Ransta Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Kärrbäcksbov. 29
Tel nr: 0224-201 35
Hemsida:

Sala Aguelimuseet
Lokaltyp: Utställningslokal
Vasagatan 17
Tel nr: 0224-138 20
e-post: aguelimuseet@sala.se
Hemsida: http://aguelimuseet.se/


  Blå Salen, Sala Stadsbibliotek
Lokaltyp: Sal
Norra Esplanaden 5
Tel nr: 0224-747700
Hemsida: www.sala.se/Kultur-fritid/Lokaler--anlaggning


  Cameleontteatern
Lokaltyp: Teaterlokal


  Centrumbiografen
Lokaltyp: Biograf
Stora Torget 8
Tel nr: 0224-747802
e-post: information@sala.se


  Folkets Hus
Lokaltyp: Sal
Borgmästargatan 1
Tel nr: 0224-102 51


  Folkets Park
Lokaltyp: Sommarteater
Ökebrogatan 3
Tel nr: 0224-102 97
e-post: info@salafolketspark.se
Hemsida: salafolketspark.se


  Kristina kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Borgmästare Lundbergs Plan 1
Hemsida:


  Kungsängsgymnasiet Aula
Lokaltyp: Teaterlokal
Gymnasieg. 1
Box 144
Tel nr: 0224-555 76


  Kungsängsgymnasiet, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Gymnasieg. 1
Box 144
Tel nr: 0224-555 76


  Lokalen borttagen
Lokaltyp: Sal
Ekebyskolan
Tel nr: 0224-555 21


  Lokalen borttagen
Lokaltyp: Sporthall
Ekebyskolan
Tel nr: 0224-555 21


  Lokalen borttagen
Lokaltyp: Sal
Folkets hus, Biblioteket
Tel nr: 0224 - 555 01


  Lokalen borttagen
Lokaltyp: Bygdegård
Grällsta Bygdegårdsförening
Grällstagården


  Mikaelsgården
Lokaltyp: Konsertlokal
Borgmästare Lundbergs plan


  Norrby Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Norrby Bygdegårdsförening
Kärrbäck
Hemsida:


  Rockland
Lokaltyp: Sal
Drottning Christinas väg 13
Tel nr: 0224-16363
Hemsida:


  Sala Missionskyrka
Lokaltyp: Bygdegård
Esplanaden 12
Tel nr: 0224-101 64
Hemsida: www.salamission.se


  Sala Stadsbibliotek
Lokaltyp: Sal
Norra Esplanaden 5
Tel nr: 0224-555 01
Hemsida:


  Stadshotellet
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Bråstagatan 5
Hemsida:


  Ställverket
Lokaltyp: Sal
Kulturkvarteret Täljstenen
Vasagatan 17, Sala kommun, Box 304
Tel nr: 0224-747707
e-post: anki.ohlson@sala.se
Hemsida: www.sala.se/Kultur/Kulturkvarteret-Taljstenen


  Travershallen
Lokaltyp: Utställningslokal
Kulturkvarteret Täljstenen
Karlagatan 2
Tel nr: 0224-74 77 07
e-post: anki.ohlson@sala.se
Hemsida: https://www.sala.se/Kultur/Kulturkvarteret-Ta


  Tärna Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Tärna Bygdegårdsförening
Hemsida: bygdegardarna.se/tarna

Salbohed Magasinet
Lokaltyp: Utställningslokal
c/o Marita Zeidlitz
Kopparbergsvägen 64
Tel nr: 0224-741123
Hemsida:

Sätra Brunn Sätra Brunn
Lokaltyp: Sal
Sätra Brunn 34
Tel nr: 0224-54600


  Sätra Brunns kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Sätra Brunn
Tel nr: 0224-546 00
Fax nr: 0224-222 22
e-post: info@satrabrunn.se
Hemsida: http://www.satrabrunn.se

Västerbykil Kilbolokalen
Lokaltyp: Bygdegård
Västerbykil 100
Tel nr: 0224-70264 alt 0702513854
e-post: vamsven@gmail.com
Hemsida: http://www.kilbolokalen.se