Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Värmlands län
Torsby
        Bograngen
        Höljes
        Oleby
        Ransby
        Solvik
        Stöllet
        Sysslebäck
        Torsby
        Vitsand
        Östmark

 

 
 
Värmlands län/Torsby
Lokaler i Torsby

Ort Lokal

Bograngen Rikkenbergets Hembygdsgård
Lokaltyp: Bygdegård
Bjurberget 6

Höljes N:a Finnskoga kyrka
Lokaltyp: Kyrka
N. Finnskoga Kyrka, 680 65 Höljes

Oleby Oleby Folkets Hus
Lokaltyp: Övrigt
Oleby Folkets Hus, Curt Nilsson
c/o Andersson Oleby 60
Tel nr: 070-630 23 50

Ransby Utmarksmuséet
Lokaltyp: Utställningslokal
Gammelvägen 44

Solvik Solviks Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Lars-Göran Nilsson
Nybacka 25
Tel nr: 0563-850 06
e-post: lgnn@bredband.net

Stöllet Folkhögskolan
Lokaltyp: Teaterlokal
Kyrkvägen 13
Tel nr: 0563-25200
Hemsida:


  Solviks Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Solviks Bygdegård, Lars-Göran Nilsson
Nybacka 25
Tel nr: 0563-850 06
e-post: lgnn@bredband.net


  Stölletskolan
Lokaltyp: Teaterlokal
Kyrkvägen 12
Tel nr: 0560-166 55
Hemsida:

Sysslebäck Kvistbergskolan
Lokaltyp: Teaterlokal
Kvistbergsskolan
Tel nr: 0564-47700
Hemsida:


  Kvistbergsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
ABF Norra Värmland, Sture Persson
Torget
Tel nr: 0564-101 56


  Kärrbackstrands Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Kärrbackstrand 27
Tel nr: 0564-22047, 070-3129378

Torsby Biblioteket
Lokaltyp: Övrigt
Fabriksgatan 2
Tel nr: 0560-16108
Fax nr: 0560-16105
e-post: ingemar.nordstrom@torsby.se
Hemsida: www.torsby.se


  Bygdegården
Lokaltyp: Bygdegård
Rådoms Bygdegårdsförening
Rådom 353
Hemsida:


  Bygdegården Ljusnedalen
Lokaltyp: Bygdegård
Ljusnedalens Bygdegårdsförening
Björbysätern
Hemsida:


  Facebook
Lokaltyp: Övrigt


  Frykenskolan
Lokaltyp: Teaterlokal
Gärdesg. 2
Tel nr: 0560-162 50


  Frykenskolan, Idrottshallen
Lokaltyp: Sporthall
Gärdesgatan 2
Tel nr: 0560-162 50
e-post: frykenskolan@edu.torsby.se


  Holmesskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
64 Holmesskolan
Lasarettsvägen 13
Tel nr: 0560-16230
Fax nr: 0560-16235
Hemsida:


  Lekvattnets Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård
Lekvattnets Hemgårdsförening
Hemsida:


  Misionskyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Tingshusg. 2
Tel nr: 0560 - 101 01


  Prostgårdslagårn
Lokaltyp: Konsertlokal
Torsby kommun
1. Kommunkansliet
Tel nr: 070 - 190 34 83


  Stjärnan
Lokaltyp: Teaterlokal
Järnvägsgatan 2
Tel nr: 0560-103 33
Fax nr: 0560-133 33
Hemsida: frida@stjarnan.se


  Åsteby Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Åsteby Bygdegårdsförening
Hemsida:

Vitsand Vitsands Ordenshus
Lokaltyp: Teaterlokal
Inga-Greta Lindblom
Vitsand 335
Tel nr: 0560-30284, 0560-16293,0703500
e-post: gun.sunden@gmail.co, inga-greta.lindblom@tors

Östmark Bastvålens Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård
Bastvålens Bgf.
Hemsida:


  Fritidsgård
Lokaltyp: Sal
Östmarks fritidsförening
Box 4
Hemsida:


  Hemvärnsgården
Lokaltyp: Bygdegård
Östmarks hemvärnsgård, sti
Hemsida: