Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Värmlands län
Kristinehamn
        Bjurtjärn
        Björneborg
        Bäckhammar
        Kristinehamn
        Marieberg
        Nybble
        Rudskoga
        Torpsåshagen
        Torpåsen
        Vike

 

 
 
Värmlands län/Kristinehamn
Lokaler i Kristinehamn

Ort Lokal

Björneborg Björneborgs Folkets Hus och Park
Lokaltyp: Teaterlokal
Degerforsvägen 6
Box 1025
Tel nr: 0550-27042, 070-3620960
Fax nr: 0550-27319
e-post: bjorneborg.fhp@telia.com


  Björneborgsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolgatan 32
Tel nr: 0550-277 75

Bäckhammar Bäckhammars Folkets Hus
Lokaltyp: Okänd lokal
Bäckhammar
Tel nr: 0550-29250

Kristinehamn Bergsjö Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Bergsjö Bygdegårdsförening
Bergsjö
Hemsida:


  Bergslagshallen
Lokaltyp: Sporthall
Vasallen AB
Presterud (Fd A9-området)
Tel nr: 0550-79 15 10


  Biblioteket
Lokaltyp: Sal
Tullportsgatan 13
Tel nr: 0550-88000
Hemsida:


  Björkhallen/Ishallen
Lokaltyp: Övrigt
Tel nr: 0550-881 88
Hemsida:


  Björneborg Folkets Hus & Park, utomhusscenen
Lokaltyp: Utomhus
Degerforsvägen 6
Tel nr: 0550-270 42
Hemsida: https://www.facebook.com/bjorneborgfolketshusochpark/


  Brogårdsgymnasiet, Aulan
Lokaltyp: Konsertlokal
G. Kyrkog. 2
Tel nr: 0550-874 10
Hemsida:


  Brogårdshallen
Lokaltyp: Sporthall
Gamla kyrkogatan 3
Tel nr: 0550-88368


  Broängskyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Broängsgatan 4
Tel nr: 0550-410600
Hemsida:


  Bygdegården
Lokaltyp: Sal
Broby Bygdegårdsförening
Ölme Elofstorp
Tel nr: (Ann-Sofie Johansson) 0550-310
Hemsida:


  Bygdegården Gamla Skolan Visnums Kil
Lokaltyp: Sal
Visnums-Kil


  Christinateatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Kungsgatan 54
Tel nr: 0550-14575
e-post: info@christinateatern.se
Hemsida: http://www.christinateatern.se/


  Djurgårdsskolan stora idrottshallen
Lokaltyp: Sporthall
Saxevägen 4


  Folkets Park Kristinehamn
Lokaltyp: Sommarteater
Box 19
Tel nr: 0550-115 00


  Församlingshemmet
Lokaltyp: Sal
Nya kyrkogatan 3
Tel nr: 0550-879 00
e-post: kristinehamn@svenskakyrkan.se


  Kristinehamn Conference Center, Rotundan
Lokaltyp: Sal
Västerlånggatan 21
Box 134
Tel nr: 0550-50 00 50
e-post: info@kristinehamncc.se
Hemsida: www.facebook.com/KristinehamnConferenceCentre


  Kristinehamn Conferense Center, Hörsalen
Lokaltyp: Teaterlokal
Västerlånggatan 21
Tel nr: 0550-50 00 50


  Kristinehamns folkhögskola KPS
Lokaltyp: Övrigt
Strömbergsgatan 15
Tel nr: 0550-392 50
e-post: info@kristinehamn.fhsk.se
Hemsida: www.kristinehamn.fhsk.se/


  Kristinehamns Konstmuseum
Lokaltyp: Utställningslokal
Dr Enwalls väg 13c
Tel nr: 0550-882 00
Hemsida:


  Kristinehamns kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Nya Kyrkog. 3
Tel nr: 0550-87900
Hemsida:


  Musikskolan
Lokaltyp: Övrigt
Spelmansgatan 22
Tel nr: 0550-874 05, 070-663 40 22
e-post: lis.landeman@kristinehamn.se
Hemsida: www.skola.kristinehamn.se/Musikskola/default.asp


  Musikskolan
Lokaltyp: Övrigt
Spelmansgatan 22
Tel nr: 0550-874 05, 070-663 40 22
e-post: lis.landeman@kristinehamn.se


  Nolby Teater
Lokaltyp: Utomhus
Stora Torget Kristinehamn
Immen Nolby 611


  Norrgården
Lokaltyp: Sal
Karlagatan 1
Tel nr: 0550-82523


  Rudskoga Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Upplanda
Tel nr: 0551-60279
e-post: rolf.pe@passagen.se


  Stenstalidsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Backvägen
Tel nr: 070-663 40 22


  SV:s Lokal Vintergartan
Lokaltyp: Sal
Kungsgatan


  Svedje Nybble bdg
Lokaltyp: Sal
Värmlands säby
Hemsida:


  Vasallens gymnastiksal
Lokaltyp: Sal
Garnisonsvägen 4
Tel nr: 0550-88334


  Ölme Diveresehandel och Kafé
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Brandkårsvägen 11
Tel nr: 0550 15250
Hemsida: http://web.kristinehamn.se/skola/anders/olmediversehandel/

Marieberg Kasinot
Lokaltyp: Teaterlokal
Folkets Hus
Dr Envalls väg 15 B
Tel nr: 0550-34990
Fax nr: 0550-34999
e-post: info@folketshus.net
Hemsida:

Nybble Nybble Bygdegårdsförening
Lokaltyp: Bygdegård
Säbyallén 10B
Tel nr: 0551-104 51
Hemsida:

Rudskoga Rudskoga Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Södra Upplanda
Tel nr: 0551-60102

Torpsåshagen Torpåsens Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Warnums Bygdegårdsförening
Torpsåshagen
Hemsida:

Torpåsen Torpåsens Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Eva Zetterström
Persås
Tel nr: 0550-132 93, 0708-35 61 32
e-post: eva.zetter@telia.com

Vike Vikegården
Lokaltyp: Bygdegård
Vike
Hemsida: