Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Värmlands län
Karlstad
        Edsvalla
        Glumserud
        Karlstad
        Lindfors
        Molkom
        Silkesta
        Skattkärr
        Ulvsby
        Vålberg
        Väse
        Älvenäs
        Älvsbacka
        Östanås

 

 
 
Värmlands län/Karlstad
Lokaler i Karlstad

Ort Lokal

Edsvalla Edsvalla Folkets Hus, A-salen
Lokaltyp: Teaterlokal
Folketshusgatan 5
Yvonne Wahlström Sandström, Enstavägen 5
Tel nr: 054-54 43 50, 070-495 36 53

Glumserud Glumseruds Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Mosserud 338
Ann-Sofi Björemo Svanberg, Glumserud 569
Tel nr: 054-86 30 08, 054-86 30 62, 07

Karlstad Arenan
Lokaltyp: Teaterlokal
Bibliotekshuset
V:a Torggatan 26
Tel nr: 054-5402360
Fax nr: 054-186784
Hemsida: www.karlstad.se/arenan


  Bar Teatral
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Karlagatan 42


  Cafe Artist, Scandic Hotell Winn
Lokaltyp: Sal
Norra Strandgatan 9
Tel nr: 054-7764707
Fax nr: 054-7764711


  Café Två Bönor
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Babordsgatan 3


  Domkyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Västra Kyrkogatan 5
Tel nr: 054-14 14 00
Hemsida:


  Domkyrkans Församlingshus, stora salen
Lokaltyp: Sal
Västra Kyrkogatan 5
Tel nr: 054-141400
Fax nr: 054-141419


  Equmeniakyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Östra Torgatan 18
Tel nr: 054-15 38 80
Hemsida: http://www.tingvallakyrkan.se/


  Facebook
Lokaltyp: Övrigt
Hemsida: https://www.facebook.com/karlstadsriksteaterforening


  Fageråsens Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Fageråsens Bygdegårdsförening


  Flatviksgården
Lokaltyp: Bygdegård
Flatviksgården, föreningen


  Fredricelundsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tallåsvägen 2
Tel nr: 054-5403150


  Fröding Arena
Lokaltyp: Sporthall
Posthornsgatan 6B
Tel nr: 054-540 24 64
Fax nr: 070-001 82 72


  Frödingskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Posthornsgatan 6
Tel nr: 054-5403226
Fax nr: 054-671338
e-post: frodingskolan@karlstad.se


  Färjestadsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Falkg. 2
Tel nr: 054-5403404


  Gjuteriet - Järnet
Lokaltyp: Sal
Folkteatern Järnet
Verkstadsgatan 1
Tel nr: 076-8194343; 054-100000
e-post: lennart.wettmark@gmail.com
Hemsida: www.folkteaternjarnet.wordpress.com/


  Hagaborgsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Länsmansg. 1
Tel nr: 054-5403118


  Herrhagsskolan, aulan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Karlagatan 28
Tel nr: 054-5403102


  Hotell Restaurang Plaza
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Västra torggatan 2
Tel nr: 054-100200


  Hultsbergsskolan, idrottshallen
Lokaltyp: Sporthall
Nils Holgerssons väg 2
Tel nr: 054-5403180


  Karlstad Congress Culture Centre
Lokaltyp: Konsertlokal
Tage Erlandergatan 10
Tel nr: 054-222100
Fax nr: 054-157154
e-post: hans.cullberg@karlstadccc.se
Hemsida: www.karlstadccc.se


  Karlstad Congress Culture Centre, Sola
Lokaltyp: Sal
Tage Erlandergatan 10
Tel nr: 054-222100
Fax nr: 054-157154
e-post: hans.cullberg@karlstadccc.se
Hemsida: www.karlstadccc.se


  Karlstads Universitet, Aula Magna
Lokaltyp: Sal
Universitetsgatan 1
Kronoparken
Tel nr: 054-700 10 00
Fax nr: 054-700 14 60


  Kronoparkens Fritidsgård
Lokaltyp: Sal
Signalhornsg. 5
Tel nr: 054-5402502
Hemsida: http://www.karlstad.se/fr/fgkronoparken.shtml


  Kroppkärrsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Inkörsv. 3
Tel nr: 054-5403313


  Kvarteret Almen, Älvgatan 7
Lokaltyp: Övrigt
Älvgatan 7


  Löfbergs Lila Arena (ishall)
Lokaltyp: Sporthall
Norra infarten
Tel nr: 054-22 33 00


  Magasinet vid Alsters Herrgård
Lokaltyp: Utomhus
Tel nr: 054-5402350


  Mariebergsskogen
Lokaltyp: Sommarteater
Tel nr: 054-5402750


  Mitt i City
Lokaltyp: Övrigt
Järnvägsgatan 14


  Museikaféet
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Sandgrundsudden
Tel nr: 054-7011904


  Norrstrandskyrkans Atriumsal
Lokaltyp: Kyrka
Norrstrandskyrkan
Drottning Kristinas väg 7
Tel nr: 054-14 19 00
Hemsida:


  Nöjesfabriken, Stora Eventhallen
Lokaltyp: Konsertlokal
Karlagatan 42
e-post: info@nojesfabriken.se


  Orrholmsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tullhusg. 41
Tel nr: 054-5403056


  Oskarslundsskolan, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Gruvgången 30
Hemsida:


  Råtorpsskolans gymnastiksal
Lokaltyp: Gymnastiksal
Fagerstagatan 6


  Sandgrund Lars Lerin
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Västra Torggatan 28
Tel nr: 054-211670


  Sanne Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Sanne Bygdegårdsförening
Tel nr: Tel uth: 076 865 55 20


  Scalateatern
Lokaltyp: Teaterlokal
V. Torggatan 1
Tel nr: 054190080
Fax nr: 054190240
e-post: anders@scalateatern.com
Hemsida: http://www.scalateatern.com


  Skåreskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Ilandav. 34
Tel nr: 054-5403550


  Stodeneskolan
Lokaltyp: Sal
Ingefärsvägen 2
Tel nr: 054-5403584


  Sundsta bad och idrottshus, Sporthallen
Lokaltyp: Sporthall
Drottning Kristinas väg 3
Tel nr: 054-5402460


  Sundstaaulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Sundsta/Älvkullegymnasiet
Sundstav. 27
Tel nr: 054-5401570
e-post: kristina.jurefalk@karlstad.se


  Sverige amerikacentret, Residenset
Lokaltyp: Sal
Residenstorget 1
Box 331, 651 08 Karlstad
Tel nr: 070-5683098
e-post: mathias.nilsson@swedenamerica.se
Hemsida: www.swedenamerica.se


  Tempelriddaren
Lokaltyp: Teaterlokal
Pihlgrensgatan 3
Tel nr: 054-15 28 89
Hemsida: www.varmlandsteatern.se


  Tingvallakyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Östra Torggatan 18


  Ungdomens Hus - Uno, Scenen
Lokaltyp: Konsertlokal
Västra Torgg. 16
Kultur och Fritidsförvaltningen,
Tel nr: 054-5402480
Hemsida: www.unoversum.se


  Vattenreservoaren på Rud
Lokaltyp: Övrigt


  Värmlands Museum, Hörsalen
Lokaltyp: Övrigt
Sandgrundsudden
Box 335
Tel nr: 054-7011900
Fax nr: 054-7011998
e-post: museet@varmlandsmuseum.se
Hemsida: www.varmlandsmuseum.se


  Wermland Opera, Lilla scenen
Lokaltyp: Teaterlokal
Älvgatan 49
Tel nr: 054-210390


  Wermland Opera, Stora scenen (Karlstad Teater
Lokaltyp: Teaterlokal
Sandbäcksgatan
Tel nr: 054-210390


  Wermlands Opera, foajén
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Sandbäcksgatan 1


  Älvsbacka sockenstuga
Lokaltyp: Sal
Älvsbacka kyrka 205


  Ölmhults Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Ölmhults intresseförening
Ölmhults bg
Hemsida:

Lindfors Folkets Hus
Lokaltyp: Sal
Lindfors Folkets Hus förening
Hemsida:


  Folkets Park
Lokaltyp: Sommarteater

Molkom Acksjöns skola
Lokaltyp: Sal
Acksjöbygdens lokalförening
Acksjön
Hemsida:


  Fageråsens Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård
Fageråsens Bgf.
Hemsida:


  Graningeskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Box 16s
Skolgatan 7
Tel nr: 0553-101 32
Fax nr: 0553-10911
Hemsida:


  Molkoms folkhögskola, Aulan
Lokaltyp: Sal
Mejerivägen 3


  Molkoms folkhögskola, Blackbox
Lokaltyp: Teaterlokal
Mejerivägen 3
Tel nr: 0730572082
e-post: rune.sorgard@regionvarmland.se
Hemsida: www.regionvarmland.se


  Rådomgården
Lokaltyp: Bygdegård
Råums fritidsförening
Södra Rådom
Tel nr: 0553-121 26


  Sockenstugan Älvsbacka
Lokaltyp: Övrigt
Älvsbacka kyrka 310


  Väse Bäckelids Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Väse Bäckelids Bygdegårdsförening
Hemsida:


  Åsvallaskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolgatan 3
Tel nr: 0553.103 27
Fax nr: 0553.115 30

Silkesta Silkesta rotes samlingslokal
Lokaltyp: Bygdegård
Silkesta rotes samlingslokalsförening
Hemsida:

Skattkärr Skattkärrskolan
Lokaltyp: Sal
Skattkärrsvägen 44-46
Hemsida:

Ulvsby Ulvsby Ordenshus, IOGT-NTO
Lokaltyp: Teaterlokal
Mosstorp
Erland Bergqvist, Ulvsby Åstorp 358
Tel nr: 054-86 63 43, 070-399 72 48
e-post: erland.bergqvist@telia.com

Väse Heden
Lokaltyp: Bygdegård


  Östra fågelviks församlingshem
Lokaltyp: Sal
Drottning Kristinas väg 7
Tel nr: 054-14 19 70
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/karlstadspastorat/ostra-fagelviks-kyrka

Älvenäs Älvenäs bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Älvenäsvägen 101

Älvsbacka Fyrbo
Lokaltyp: Sal
Östanås
Tel nr: 055330004
Fax nr: 055330002
e-post: alvan@hotmail.com
Hemsida: http://www.alvsbacka.com

Östanås Östanås herrgård
Lokaltyp: Sal
Älvsbacka