Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Värmlands län
Hagfors
        Ekshärad
        Ena
        Hagfors
        Lakheden
        Råda
        Sunnemo
        Torsby
        Uddeholm

 

 
 
Värmlands län/Hagfors
Lokaler i Hagfors

Ort Lokal

Ekshärad Centralskolan
Lokaltyp: Sporthall
Tel nr: 0563.540 703
Hemsida:


  Skogsstjärnan
Lokaltyp: Sal
Folkets väg 1
Tel nr: 0563-15650
Fax nr: 0563-130 14
e-post: info@hotellmonica.se

Ena Ena Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Ena Bygdegårdsförening
c/o Björn Thorén, Öräcken Ena
Tel nr: 070-2267697
e-post: info@enabygdegard.se
Hemsida: http://www.enabygdegard.se

Hagfors Asplundaskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Dalav 24
Tel nr: 0563.185 00
Fax nr: 0563.121 95


  Edebäcks Bygdegårdsförening
Lokaltyp: Bygdegård
Edebäck 4183
Högheden 1
Tel nr: 0563-24160
Hemsida:


  Folkets Park
Lokaltyp: Sommarteater


  Gräs Bygdegårdsförening
Lokaltyp: Bygdegård
Gräs
Hemsida:


  Hagfors Folkets hus
Lokaltyp: Okänd lokal
ABF Norra Värmland, Jessica Bäckman
Box 194
Tel nr: 070-6597000, 0563-14250
e-post: jessica.backman@abf.se


  Hagfors stadshus
Lokaltyp: Utställningslokal
Dalavägen
Tel nr: 0563-18500
Hemsida: www.hagfors.se


  Hotell Monica, Danshallen
Lokaltyp: Teaterlokal
Folkets väg 1
Tel nr: 0563-14250


  Hotell Monica, Teatern (FH)
Lokaltyp: Teaterlokal
Folkets väg 1
Tel nr: 0563-14250


  IOGT Fasaden Hagfors
Lokaltyp: Sal
IOGT Älvdalen 335
Dalavägen 23
Tel nr: 0563-123 45
e-post: hagfors@iogt.se
Hemsida: www.mku.nu


  Skoga Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård
Skoga Bgf.
Hemsida:


  Sättraskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 0563-189 30
Hemsida:


  Älvstrandshallen
Lokaltyp: Sporthall
Hemsida:

Lakheden Solbacka bdg
Lokaltyp: Sal
Lakhedens Bygdegårdsförening
Hemsida:

Råda Råda Ordenshus
Lokaltyp: Övrigt
Brobacksvägen 11
Anna-Greta Johansson, Kvarnströms väg 20
Tel nr: 0706-65 51 38

Sunnemo Sunnemo Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Solveig Hagström
Tutemo 106
Tel nr: 0761-285028
e-post: solveig.hagstrom@hammaro.se

Torsby Torsby Kapell
Lokaltyp: Sal
Torsby Kapell, Föreningen
Tel nr: 070 -214 92 26
Hemsida:

Uddeholm Uddeholms Bdg.
Lokaltyp: Sal
Uddeholms Byalag
Hemsida: