Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Värmlands län
Arvika
        Arvika
        Edane
        Glava
        Gunnarskog
        Högboda
        Klässbol
        Morokulien
        Storfors
        Stömne
        Sölje

 

 
 
Värmlands län/Arvika
Lokaler i Arvika

Ort Lokal

Arvika Anetebergsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Sävsjöv. 38
Hemsida:


  Arvika Folkets Park
Lokaltyp: Sommarteater
Föreningen Folkets Park
Fritidsgatan 2
Tel nr: 0570-10500
e-post: arvika-parken@telia.com


  Arvika stadspark
Lokaltyp: Sommarteater
Kyrkogatan


  Arvika, Innerstaden
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:


  Bygdegården Dalen
Lokaltyp: Sal
Dalens Bygdegårdsförening
Dalen
Hemsida:


  Bygdegården Årbotten
Lokaltyp: Sal
Årbotten & byns Bygdegårdsförening
Lilla årbotten
Hemsida:


  Bystugan
Lokaltyp: Sal
Näbbol och ruds byalag
Näbbol
Hemsida:


  Dansstudion i Katedralen
Lokaltyp: Sal
Tingsgatan 24
Tel nr: 0570-711 229
e-post: lisa.lyckborn@sv.se
Hemsida: http://www.dansstudionarvika.se/danslokal.htm


  Dotteviksskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Holmströms väg 6
Tel nr: 0570-815 99
Hemsida:


  Equmeniakyrkans motionshall
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolgatan 22


  Filmhuset Palladium
Lokaltyp: Biograf
Hamngatan 11B
Tel nr: 0570-12950
e-post: erica@palladiumbio.se
Hemsida: www.palladiumbio.se


  Fjöle bystuga
Lokaltyp: Sal
Fjöle byalag
Norra fjöle
Hemsida:


  Fredros Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Fredros Bygdegårdsförening
Hemsida:


  Församlingshemmet
Lokaltyp: Sal
Cisterngatan 25


  Hagaskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Industrig. 2
Tel nr: 0570-818 95
Hemsida:


  Hamnplan
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:


  Hantverksmagasinet
Lokaltyp: Sal
Spårg. 1
Tel nr: 0570-187 10
Hemsida:


  Högvalta Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Högvalta bygdeförening
V. högvalta 1
Hemsida:


  Hörsalen, Arvika bibliotek
Lokaltyp: Sal
Kyrkogatan 39 A
Tel nr: 0570-818 47
Fax nr: 0570-806 73
Hemsida:


  Järperud Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Järperuds Bygdegårdsförening
Järperud bygdegården
Hemsida:


  Järvenskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Rådjursv.
Hemsida:


  Jössefors Folkets Hus
Lokaltyp: Övrigt
Jössefors Folkets Hus, Annlis Fryklund
Taubes väg 6
Tel nr: 0570-210 46, 070-242 10 53


  Jössefors Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Ängsg. 8
Hemsida:


  Kolonin
Lokaltyp: Utställningslokal
Repslagaregatan 15


  Kommunala Musikskolans Konsertsal
Lokaltyp: Konsertlokal
Solbergs gränd 1
Tel nr: 0570-819 95
Fax nr: 0570-819 44
Hemsida:


  Konsthallen
Lokaltyp: Sal
Storg. 22
Tel nr: 0570-183 70
Hemsida:


  Mangskogs Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Mangskogs Kyrka
Hemsida: http://www.bygdegardarna.se/mangskog/


  Musikhögskolan Ingesund, Aulan
Lokaltyp: Konsertlokal
Tel nr: 0570-385 00
Fax nr: 0570-804 38
e-post: info@imh.se
Hemsida: http://www.imh.se


  Musikhögskolan Ingesund, Kammarmusiksalen
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0570-385 00
Fax nr: 0570-804 38
e-post: info@imh.se
Hemsida: www.imh.se


  Olebyn Ottebol bdg
Lokaltyp: Sal
Ottebols bygdeförening
Olebyn
Hemsida:


  Olssons Brygga
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Hamnplan
Tel nr: 0570-167 00
Hemsida: http://www.olssonsbrygga.com


  Perseruds Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Perseruds byalag
Perserud
Hemsida:


  Prästhögsskolan
Lokaltyp: Sal
Högeruds byalag
Hemsida:


  Rackstadsmuséet
Lokaltyp: Sal
Kungsv. 11
Tel nr: 0570-809 90
Hemsida:


  Ritz, Ritz Scen
Lokaltyp: Teaterlokal
Hamngatan 10-12
Tel nr: 0570-81835 / 070-191 27 64
e-post: ann.lundqvist@arvika.se
Hemsida: www.arvika.se/ritz


  Sjövinden
Lokaltyp: Sal
Hantverksmagasinet
Spårgatan 1
Tel nr: 0570-187 10
Hemsida: http://www.varmland.org/arvika/index.asp?typ=list&ty=6&su=46


  Solbergagymnasiet
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolg. 26-28
Tel nr: 0570-819 74
Hemsida:


  Solbergagymnasiet, Utomhus
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:


  Sporthallen
Lokaltyp: Sporthall
Skolgatan 34-36
Tel nr: 0570-818 10


  Styckåsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Bandgatan 8
Tel nr: 0570-819 31
Hemsida:


  Svea Bio och Teater Lilla scen
Lokaltyp: Teaterlokal
Magasinsgatan 17
IOGT-NTO, Anders Fryxell
Tel nr: 0570-10539


  Svea Bio och Teater Stora scen
Lokaltyp: Teaterlokal
Magasinsg. 17
IOGT-NTO, Anders Fryxell
Tel nr: 072 7394727 070 3084761


  Sågudden
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:


  Sälbodabygdens bgd.
Lokaltyp: Sal
Sälbodabygdens bgf.
Hemsida:


  Taserudsgymnasiet
Lokaltyp: Gymnastiksal
Jägargatan 8
Tel nr: 0570-826 50


  Taserudsgymnasiet, Utomhus
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:


  Taserudsgymnasiets Aula
Lokaltyp: Teaterlokal
Jägargatan 8
Tel nr: 0570-826 50


  Trefaldighetskyrkan, Församlingshemmet
Lokaltyp: Sal
Torget
Tel nr: 0570-728200
Hemsida: http://www.arvikapastorat.nu


  Tväruds Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 0570-77 01 44
Hemsida:

Edane Edane skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Lerholsv. 5
Tel nr: 0570-815 66
Hemsida:

Glava Bygdegården Lenungshammar
Lokaltyp: Bygdegård
Lenungshammars Bygdegårdsförening
Glava
Tel nr: 0570-81841
Hemsida:


  Glava Bygdegåd
Lokaltyp: Bygdegård
Bengt Bengtsson
Hillringsberg 1
Tel nr: 0570-421 02, 070-237 32 71
e-post: ecovis@home.se
Hemsida:


  Glava Bygdekontor
Lokaltyp: Biograf
Bengt Bengtsson
Hillringsberg 1
Tel nr: 0570-42102, 070-2373271


  Semnebyns Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Semnebyns Bygdegårdsförening
Semnebyn
Hemsida:


  Sölje Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Sölje Bygdegårdsförening
Tel nr: 0570-46 40 59, 070-2373271

Gunnarskog Bogens Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Bogens Bygdegårdsförening
Mitandersfors
Hemsida:


  Bortans Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård
Bortans Bygdeförening
Tel nr: 0570-77 10 76
Hemsida:


  Byns Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård
Byns Bygdelag
Hemsida:


  Gunnarskogs Bygdelag
Lokaltyp: Sal
Larstomta
Tel nr: 0570-326 75
Hemsida:


  Gårdsås Bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Gårdsås bystugeförening
Hemsida:


  Järvenskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Stommen
Tel nr: 0570.320 68
Fax nr: 0570.326 55
Hemsida:

Klässbol Folkets Park
Lokaltyp: Sal
Skolan
Hemsida:

Morokulien Amfiteatern
Lokaltyp: Sommarteater
Fredsmonumentet
Tel nr: 0571-23370
Hemsida: http://www.fredsmonumentet.se

Storfors Storfors skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolgatan 4
Tel nr: 0550-652 00
Hemsida:

Stömne Stömne Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård
Stömne Fritids- och bygdegårdsförening
Hemsida:

Sölje Sölje Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Birgitta Wannebo
Söttersbol Sölje
Tel nr: 0570-46 40 85, 070-640 79 77


  Sölje Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Birgitta Wannebo
Söttesbol, Sölje
Tel nr: 0570-464085, 070-6407977
e-post: birgittawannebo@yahoo.se