Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Skåne län
Eslöv
        Billinge
        Borlunda
        Eslv
        Flyinge
        Harlsa
        Hurva
        Lberd
        Marieholm
        Skarhult
        Stehag
        Stockamllan
        Trollens
        V.Sallerup
        rtofta

 

 
 
Skåne län/Eslöv
Lokaler i Eslöv

Ort Lokal

Borlunda Borlunda kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Borlunda kyrka

Eslv Bergagrden
Lokaltyp: vrigt
Bergavgen 1


  Bian, Bl salongen
Lokaltyp: Biograf
Kpmansgatan 8


  Bian, Rda salongen
Lokaltyp: Biograf
Kpmansgatan 8


  Borlunda Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Borlunda 1
Tel nr: 0413-34 70 00


  Carl Engstrm-gymnasiet
Lokaltyp: Aula
stergatan 16
Tel nr: 0413-62653
e-post: info.carlengstromgymnasiet@eslov.se
Hemsida: https://eslov.se/utbildning-barnomsorg/gymnasium/carlengstromgymnasiet/


  Eslv Stadsmuseum
Lokaltyp: vrigt
stergatan 5


  Eslvs folkhgskola, Aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Sturegatan 14
Tel nr: 0413-66300
e-post: info@eslov.fhsk.se


  Korsvirkesstallet Ellinge slott
Lokaltyp: Oknd lokal
Ellinge Grd


  Lilla Teatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Sdergatan 31


  Medborgarhuset, A-salen
Lokaltyp: Teaterlokal
besk: Kyrkogatan 1
post: Sdergatan 29
Tel nr: 0413/629 88
Fax nr: -
e-post: medborgarhuset.bokning@eslov.se
Hemsida: www.medborgarhuset.eslov.se


  Medborgarhuset, B-salen
Lokaltyp: Teaterlokal
Medborgarhuset
Sdergatan 29
Tel nr: 0413-62988
e-post: medborgarhuset.bokning@eslov.se
Hemsida: www.medborgarhuset.eslov.se


  Mtesplats 0413
Lokaltyp: Sal
Norreg. 8
Tel nr: 0413-62825


  Norrevngshallen
Lokaltyp: Sporthall
Norrevngsskolan
Onsjvgen 31
Tel nr: 070-2650033


  Norrevngsskolans gymnsal
Lokaltyp: Gymnastiksal
Onsjvgen 31
Tel nr: 0413-622 18
Hemsida:


  Salliusgymnasiet
Lokaltyp: Sal
stergatan 15
Hemsida:


  Solhllan/vrlkens ldreboende
Lokaltyp: vrigt
Solvgen 37


  Stadsbiblioteket
Lokaltyp: vrigt
Norregatan 9
Hemsida:


  Stora Torg
Lokaltyp: Utomhus
Stora torg 1

Flyinge Flyinge bibliotek
Lokaltyp: Sal
Pilev. 9
Box 81
Tel nr: 046-64811
Hemsida:


  Flyinge frsamlingshem
Lokaltyp: Sal
Flyinge
Hemsida:

Harlsa Harlsa bibliotek
Lokaltyp: Sal
Stationsv. 9
Box 97, 24035 Harlsa
Tel nr: 046-728712
Hemsida:


  Harlsa byahus
Lokaltyp: Sal
Lidvgen 5
Hemsida:


  Harlsa frsamlingshem
Lokaltyp: Utomhus
Harlsa kyrka 1


  Harlsahallen Harlsa
Lokaltyp: Sal
Lidvgen 7

Hurva Hurva Gstgivaregrd
Lokaltyp: Kaf - Restaurang
Riksvgen 23
Tel nr: 0413-315 15
Hemsida: https://hurvagastgivaregard.se

Lberd Hantverksgrden
Lokaltyp: Bygdegrd
Lberd
Vstergatan 1
Tel nr: 0413-30140, 30242


  Lberds bibliotek
Lokaltyp: vrigt
Hrbyvgen 21
Tel nr: 0413-64155
e-post: loberodsbibliotek@eslov.se
Hemsida: https://bibliotek.eslov.se/sv/web/arena/loberod-bibliotek

Marieholm Marieholms bibliotek
Lokaltyp: Sal
Jrnvgsgatan 18
Tel nr: 0413-71206
Hemsida:

Skarhult Skarhults slott
Lokaltyp: vrigt
Skarhults slott
Tel nr: 0768-010098
e-post: alexandra@skarhult.se
Hemsida: http://www.skarhult.se/

Stehag Frsamlingshemmet
Lokaltyp: Sal
Hallard
Hemsida:


  Gya Bygdegrd
Lokaltyp: Bygdegrd
Gya
Tel nr: 0706-541004
e-post: kansli@stehagsaif.se
Hemsida: http://www.stehagsaif.se/start/?ID=18208


  Stehag centralt
Lokaltyp: Utomhus
Stehag


  Stehags biblioteket
Lokaltyp: Sal
Bygdegrdsvgen 4
Tel nr: 0413-67755
Hemsida:

Stockamllan Kulturfabriken
Lokaltyp: Teaterlokal
Stenbocksliden Stockamllan
e-post: info@mollerikeforeningen.se
Hemsida: http://mollerikeforeningen.se/kontakt/

Trollens Caf Borgstugan
Lokaltyp: Utomhus
Trollens slott
Tel nr: 0413-545050
e-post: cafeborgstugan@gmail.com
Hemsida: http://www.annelisglasochkeramik.se

V.Sallerup Prstgrden
Lokaltyp: Bygdegrd
V. Sallerup
Tel nr: 0413-192 09

rtofta Slottsmagasinet
Lokaltyp: Sal
rtofta grd
Hemsida: http://ortoftaslott.se/


  rtofta Folketshus
Lokaltyp: Bygdegrd
Lddevgen 50