Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Kalmar län
Nybro
        Alsterbro
        Bäckebo
        Flygsfors
        Gullaskruv
        Kristvalla
        Målerås
        Nybro
        Rugstorp
        Ruskemåla
        Örsjö

 

 
 
Kalmar län/Nybro
Lokaler i Nybro

Ort Lokal

Alsterbro Alsterbro Folkets Hus, Biografen
Lokaltyp: Biograf
Tel nr: 0481-501 27
e-post: fam_ostergren@outlook.com
Hemsida: www.fhp.nu/Hem/Medlemmar/Kalmar/


  Alsterbro Folkets Hus, Danslokalen
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0481-501 27
e-post: fam_ostergren@outlook.com
Hemsida: www.fhp.nu/Hem/Medlemmar/Kalmar/Alsterbro-Byg


  Bäckebo Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Bäckebo Bygdegårdsförening
Bäckebo
Hemsida:

Bäckebo Kulturmacken
Lokaltyp: Övrigt
Balebovägen 12
Tel nr: 0481-54114
Hemsida:

Gullaskruv Folkets Hus
Lokaltyp: Övrigt
Folkets Hus
Tel nr: 0481-32150
Hemsida:

Kristvalla Duvegården
Lokaltyp: Sal
Väg 575 vid Krisvalla kyrka
Hemsida:

Målerås Folkets Hus
Lokaltyp: Sal
Målerås
Hemsida:


  Sporthallen
Lokaltyp: Sporthall
Målerås IF
e-post: malerasif@gmail.com.
Hemsida: http://www.malerasif.nu/

Nybro Biblioteket
Lokaltyp: Övrigt
Storgatan 34
Tel nr: 0481-45000
Hemsida:


  Folkets Hus, Caféscenen
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Storgatan 29
Hemsida:


  Folkets hus, Scenen
Lokaltyp: Teaterlokal
Storg. 29
Box 4
Tel nr: 0481-10114
Fax nr: 0481 - 109 13


  Hanemålaskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Hanemålavägen 4
Tel nr: 0481-455 36
Fax nr: 0481-455 55
Hemsida:


  Jutegården
Lokaltyp: Övrigt
Hornsgatan
Hemsida:


  Kristvallabrunns Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Kristvalla Bygdegårdsförening
Brunnsv 23
Tel nr: 0733920076
e-post: kontakt@kristvallabrunn.com
Hemsida: www.kristvallabrunn.com


  Kulturhuset Kristallen (fd Folkets Hus)
Lokaltyp: Sal
Storg. 29
Box 4
Tel nr: 0481- 101 14
Fax nr: 0481 - 109 13


  Madesjö kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Stallgatan
Hemsida:


  Madesjöskolans gymnsal
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolv.7
Tel nr: 0481-454 80
Hemsida:


  Mejeriet
Lokaltyp: Övrigt
Fabriksgatan
Hemsida:


  Pingstkyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Långgatan 1
Tel nr: 0481-103 28
Fax nr: 0481-103 28
e-post: info@nybro.pingst.se
Hemsida: www.nybro.pingst.se


  Pukebergs konserthytta
Lokaltyp: Övrigt
Pukebergs glasbruk
Hemsida:


  Pukebergs utställningshall
Lokaltyp: Utställningslokal
Pukebergs Glasbruk, Pukebergarnas väg
Box 800


  Qvarnasläts hembygdsgård
Lokaltyp: Sal
Vädergatan 33
Hemsida:


  S:t Sigfrids byahus
Lokaltyp: Bygdegård
Hemsida:


  Sporthallen
Lokaltyp: Sporthall
Tunnelgatan
Tel nr: 0481-45075
Hemsida:


  Stadshussalen
Lokaltyp: Sal
Mellangatan 11
Tel nr: 0481-519 35
Fax nr: 0481-108 35
Hemsida:


  Åkrahällskolan, aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Mossvägen 10


  Åkrahällsskolan, gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Mossvägen 10
Tel nr: 0481-45562

Rugstorp Royal Bio
Lokaltyp: Biograf
Rugstorp 301
Tel nr: 0481-53056
Hemsida:

Ruskemåla Ruskemåla Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Ruskemåla skola intresseförening
Ruskemåla Gård 302
Tel nr: 0481-16840
Hemsida: Ruskemåla Skola Intresse- o bygdegårdsförenin

Örsjö Örsjö Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Örsjö byggnadsförening
Orrabäcksv 82
Tel nr: 0481-203 84
Hemsida: