Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Kalmar län
Gotland
        Bläse
        Burgsvik
        Burs
        Dalhem
        Eksta
        Eskelhem
        Fröjel
        Fårö
        Fårösund
        Gothem
        Gotland
        Grötlingbo
        Hablingbo
        Halla
        Hamra
        Hangvar
        Havdhem
        Hemse
        Katthammarsvik
        Klintehamn
        Kneippbyn
        Kvie hejde
        Levide
        Ljugarn
        Lärbro
        När
        Othem
        Roma
        Romakloster
        Rone
        Rute
        Sanda
        Slite
        Stenkumla
        Stenkyrka
        Stånga
        Tingstäde
        Tofta
        Vall
        Vallstena
        Vamlingbo
        Visby
        Väskinde
        Västerhejde

 

 
 
Kalmar län/Gotland
Lokaler i Gotland

Ort Lokal

Burgsvik Björklunda Bed & Breakfast
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Öja Björklunda


  Fidegården
Lokaltyp: Sal
Fidegården, föreningen
Tel nr: 0498-483880
Hemsida:


  Vamlingbo Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Vamlingbo-sundre Bygdegård
Kyrker vamlingbo
Tel nr: 0498-49 80 36
Hemsida:


  Vamlingbo Prästgård
Lokaltyp: Okänd lokal
Vamlingbo Prästgård


  Öja Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Öja Bygdegårdsförening
Skolvägen
Hemsida:


  Öja Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Öja kyrkliga samfällighet
Hemsida:

Burs Burs Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Burs Bygdegårdsförening
Sigdes burs
Tel nr: 0498-483180
Hemsida:


  Burs kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Burs o Stånga pastorsexpedition
Burs prästgård
Tel nr: 0498/483001
Hemsida:

Eksta Eksta kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Klinte pastorat
Hemsida:

Eskelhem Bygdegården
Lokaltyp: Teaterlokal
Hemsida:


  Eskelhems Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Eskelhems Bygdegårdsförening
Tel nr: 0498-26 65 79
Hemsida:

Fröjel Skolgården
Lokaltyp: Sal
Fröjel hbf
Skolgården bottarve fröjel
Hemsida:

Fårö Fårö Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Fårö Bygdegårdsförening
Kalbjerga Fårö
Hemsida:

Fårösund Fårösundsskolan
Lokaltyp: Sal
Box 94
Tel nr: 0498 - 20 43 77


  Gotlands Folkhögskola, Fårösund
Lokaltyp: Teaterlokal
Kustparksvägen 6
Tel nr: 0498-20 38 80
Fax nr: 0498-20 38 81


  Kustateljén Gotlands Filmcentrum&Kulturhus
Lokaltyp: Sal
Kustparksvägen 7
Tel nr: 070 4217590
e-post: info@kustateljen.se
Hemsida: www.kustateljen.se


  Svarta Magasinet
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0498-22 16 72
e-post: pauli@eile.net
Hemsida: www.gotlandsjazz.org

Gothem Gothem Bgd.
Lokaltyp: Bygdegård
Gothem Bgf.
Hemsida:

Gotland Ala Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Kastalet ala Bygdegårdsförening
Hemsida:


  Fabriken
Lokaltyp: Sal
Furillen

Grötlingbo Grötlingbo bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Grötlingbo Bygdegårdsförening
Tel nr: 0321-760 59
Hemsida: http://biphome.spray.se/grotlingbobygdegard/

Hablingbo Hablingbo kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Havdhems pastorat, Box 4
Hemsida:


  Petesgården
Lokaltyp: Utomhus
Hablingbo Petes 624
Tel nr: 0498-48 70 54

Hamra Hamra Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Hamra Bygdegårdsförening
St. Sutarve Hamra
Tel nr: 0498-49 91 19
Hemsida:

Hangvar Hangvars Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Hangvars Bygdegårdsförening
Kvie
Tel nr: 0498-223914
e-post: info@hangvar.se
Hemsida: www.hangvar.se

Havdhem Hansahallen
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0498-48 13 04
Hemsida:


  Havdhems Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Bygdegårdsvägen 3
Box 154 62316
Tel nr: 0498-481005


  Myrbacka Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Hablingbo Bygdegårdsförening
Havor hablingbo
Hemsida:


  Näs Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Näs Bygdegårdsförening
Näs skola
Hemsida:


  Skolan
Lokaltyp: Sal
Havdhem
Tel nr: 0498-48 13 96
Fax nr: 0498-48 13 96

Hemse Café & Bar Storgatan 68
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Storgatan 68
Tel nr: 0498/48 00 68
Hemsida:


  Fardhems Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Fardhems Bygdegårdsförening
Fardhem
Tel nr: 0498-480610
Hemsida:


  Fardhems kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Fardhem
Tel nr: 0498-480066
Hemsida:


  Gotlands Folkhögskola, Gullinsalen
Lokaltyp: Konsertlokal
Gotlands folkhögskola
Storgatan 11B
Tel nr: 0498-203650


  Gotlands Folkhögskola, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Storgatan 11


  Gotlands Folkhögskola, Matsalen
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Storgatan 11
Tel nr: 0498-203650
e-post: folkhogskolan@gotland.se
Hemsida: http://www.gotland.fhsk.se


  Hemse Bibliotek
Lokaltyp: Övrigt
Storgatan 58


  Hemse matsal
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Storgatan 57


  Hemsegården, Biosalongen
Lokaltyp: Teaterlokal
Jacob Gråbergs Plats 4
Tel nr: 0498-480373


  Hemsegården, Festsalen
Lokaltyp: Sal
Jacob Gråbergs Plats 4
Box 64


  Hemsehallen
Lokaltyp: Sporthall
Norrgatan 12 - 14


  Högbyskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Jacob Gråbergs Plats
Tel nr: 0498-204880


  Levide Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Hemsida:


  Missionskyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Nygatan


  Selmas Café & Bar
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Storgatan 68


  Sudrets Teaterförenings Facebooksida
Lokaltyp: Övrigt

Katthammarsvik Östergarn Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Östergarns bgf upa
Östergarn
Tel nr: 0498-52321
Hemsida:

Klintehamn Eksta Bygdegård, Eksta Bygdegårdsförening
Lokaltyp: Bygdegård
Eksta Rondarve
Lärdarve
Tel nr: 0498-241098
Hemsida:


  Klintehallen, Stora hallen
Lokaltyp: Sporthall
Skolgatan 3


  Klintskolan, Lek & dans
Lokaltyp: Sal
Skolgatan 3
Tel nr: 0498-204600
Hemsida:


  Rondo
Lokaltyp: Teaterlokal
Skolg. 3
Tel nr: 0498-24 06 86


  Väte hembygdsgård
Lokaltyp: Bygdegård
Väte hembygdsgård
Väte Annex 169
Tel nr: 0498-246168
Hemsida:


  Warfsholm
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Klinte Varvsholm 612

Kneippbyn Kneippbyn
Lokaltyp: Utomhus

Kvie hejde Hejde bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Hejde byggnadsförening upa
Kvie hejde
Tel nr: 0498-243125
Hemsida:

Levide Levide Bygdegård
Lokaltyp: Teaterlokal
Levide Bygdegårdsförening
Idrottsplatsen Levide, Pejnarve Levide
Tel nr: 0498-483558
e-post: levide@swipnet.se
Hemsida: www.levide.nu

Ljugarn Ardre bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Ardre Bygdegårdsförening
Hemsida:


  Gammelgarns Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Gammelgarns Bygdegårdsförening
Annexen
Hemsida:


  Garda Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Garda nya Bygdegårdsförening
Nygårda garda
Tel nr: 0498-491267
Hemsida:


  Sjöviksgården
Lokaltyp: Bygdegård
Storvägen 28
Box 5194
Tel nr: 0498-493103

Lärbro Hellvi skola
Lokaltyp: Sal
Hellvi skola ideella förening
Vivlings hellvi
Tel nr: 0498-228300
Hemsida:


  Korsbygården
Lokaltyp: Bygdegård
Korsbyvägen 50


  Korsbygården, Bygdegårdsförening
Lokaltyp: Sal
Lärbro Angelbos
Tel nr: 0498-225132
Hemsida:


  Skolan
Lokaltyp: Sal
Lärbro
Box 34
Tel nr: 0498-22 54 87
Fax nr: 0498-22 54 87

När Lau Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Lau Bygdegårdsförening
Fie lau
Tel nr: 49 22 35
Hemsida:

Othem Othems Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Othem, bgnf kamraterna
Tel nr: 0705883355 ordf
Hemsida:

Romakloster Atlingbo Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Atlingbo
Resarve
Tel nr: 0498-541 12
Hemsida:


  Björke Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Roma
Tel nr: 0498-50031
Hemsida:


  Dalhems Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Dalhems Bygdegård, förening
Hallvide
Hemsida:


  Halla Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Halla
Broe halla
Tel nr: 0498-50158
Hemsida:


  Hörsne Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Hörsne med bara Bygdegårds
Anderse
Tel nr: 0498-37031
Hemsida:


  Kräklingbo Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Torsburg Bygdegårdsförening
Kräklingbo Tjängvide 154
Tel nr: 0498-53121
Hemsida:


  Norrlanda Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Norrlanda Bygdegårdsförening
Mangarve
Hemsida:


  Roma Bibliotek
Lokaltyp: Övrigt
Visbyvägen 33B


  Roma Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Roma Bygdegårdsförening
Lssarre roma
Hemsida:


  Roma Kyrka, Roma
Lokaltyp: Kyrka
Roma
Tel nr: 0498-50031
Hemsida:


  Sjonhems hembygdsgård
Lokaltyp: Sal
Sjonhem Hembygdsgård 131
Tel nr: 0498-59000
Hemsida:


  Vänge Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Vänge-guldrupe Bygdegård,
Nickarve vänge.
Hemsida:

Rone Rone Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Rone nya Bygdegårdsförening
Rone Getor 611
Tel nr: 0498-482272
Hemsida: www.rone.nu/bgard


  Rone kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Hemse, Alva, Rone församling
Tel nr: 0498/48 00 72
Hemsida:

Rute Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Valleviken Rute
Tel nr: 0498-22 30 04
Hemsida:

Sanda Sanda Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Sanda hbf
Sandegård
Tel nr: 0498-242189
Hemsida:

Slite Boge hembygdsgård
Lokaltyp: Sal
Boge bgnf upa
Klinte boge
Tel nr: 0498-22 90 46
Hemsida: http://www.bogesocken.se/uthyr.html


  Bäl bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Bäl Gute 221
e-post: kulturansvarig@maxy.se
Hemsida: http://www.balsocken.se/bygdeforening.html


  Cementa Sporthall
Lokaltyp: Sporthall


  Hide kalkbrott
Lokaltyp: Utomhus


  Kajutan
Lokaltyp: Teaterlokal
Slite Lanthamn
Slite Båtklubb, Box 43
Tel nr: 0498-22 06 20


  Slite Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Solåkersvägen 23
Tel nr: 0498222700


  Slitebaden Hotell
Lokaltyp: Sal
Kronbrunnsgatan 2


  Sliteteatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Torget 3
Tel nr: 0498-204536


  Solklintshallen
Lokaltyp: Sporthall
Sportvägen 2


  Solklintshallen, Bordtennislökal
Lokaltyp: Sporthall
Sportvägen 2

Stenkumla Lokrume Bygdegård
Lokaltyp: Teaterlokal
Grausne Lokrume
Tel nr: 0498-27 51 14
Hemsida:


  Stenkumla Bygdegård
Lokaltyp: Teaterlokal
Stenkumla Bygdegårdsförening
Kube stenkumla
Tel nr: 0498-262128
Hemsida:

Stenkyrka Stenkyrka folkets hus
Lokaltyp: Bygdegård
Stenkyrka
Tel nr: 0498-272162
Hemsida:

Stånga Etelhems Bygdegårdsförening
Lokaltyp: Bygdegård
Etelhem
Tänglings etelhem
Tel nr: 0498-494083
Hemsida:


  Lye Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Lye Bygdegårdsförening
Annexen lye
Hemsida:


  Malmgard bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Malmgard
Stånga idrottsförening
Tel nr: 0498-482586
Hemsida:


  När Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Närs cuf-avd Bygdegård
Husarve när
Tel nr: 0498-49 21 75
Hemsida:

Tingstäde Hejnums Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Hejnums
Tel nr: 0498-32047
Hemsida:

Tofta Tofta Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Licksarve Tofta
Tel nr: 0498-26 50 93
Hemsida: www.toftabydegard.se

Vall Wall hembygdsgård
Lokaltyp: Bygdegård
Wall hembygdsförening
Skoltomten
Tel nr: 0498 266257
Hemsida: www.vallhembygdsforening.se

Vallstena Vallstena Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Vallstena Bygdegårdsförening
Hgvalds
Tel nr: 0498-35061
Hemsida:

Vamlingbo Vamlingbo prästgård
Lokaltyp: Utställningslokal
Vamlingbo Simunde
Tel nr: 0498/20 26 90
Hemsida:

Visby A7 hallen
Lokaltyp: Sporthall
Artillerigatan
Tel nr: 0498-263458


  Almedalsbiblioteket
Lokaltyp: Sal
Cramérgatan 5
Box 1121
Tel nr: 0498 - 29 90 00
Fax nr: 0498-29 90 11


  Antons
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Hamnplan 5
Tel nr: 070-8809994


  Atlingbo kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Väg 142 mot Hemse
Eskelhem Prästgården 181
Tel nr: 0498-541 13
Hemsida:


  Baltic Art Centre
Lokaltyp: Konsertlokal
Skeppsbron 24


  Biblioteket i Gråbo, Hörsalen
Lokaltyp: Sal
Gråbo Torg
Tel nr: 0498-269696
Hemsida:


  Björkanderska Magasinet
Lokaltyp: Utomhus


  Bro Bygdegårdsförening
Lokaltyp: Sal
Eriks bro
Tel nr: 292007
Hemsida:


  Christoffer Polhems gymnasium
Lokaltyp: Gymnastiksal
Säves väg 10
Hemsida:


  Danshuset
Lokaltyp: Sal
S:t Mikaelsgränd 2
Hemsida:


  Effes pub & restaurang
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Adelsgatan 2
Tel nr: 0498-215111
Hemsida:


  Ekeby bygdegårdsförening
Lokaltyp: Bygdegård
Lindarve ekeby
Tel nr: 0498-312 62
Hemsida:


  Endre Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Endre Bygdegårdsförening
Bjers
Tel nr: 0498-261415
Hemsida:


  EX-huset P18
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 0498-29 52 71
Hemsida:


  Fenix Ungdomens Hus
Lokaltyp: Sal
Norra hansegatan 4
Tel nr: 0498-203625
Hemsida:


  Fleks (Gotlands Dansutbildningar)
Lokaltyp: Sal
Norra Hansegatan 18
Hemsida:


  Fole Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Fole Bygdegårdsförening
fole Stentollby
Tel nr: 0498-30160
Hemsida:


  Follingbo Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Follingbo
Tel nr: 0498-261197


  Gråbroskolan, Fritidsgården Puma lek & dans
Lokaltyp: Sal
Gråbo Torg
Tel nr: 0498-269617
Hemsida:


  Hamnplan
Lokaltyp: Utomhus
Hamnplan
Hemsida:


  Hamnplan, Naturskyddsföreningen scen
Lokaltyp: Utomhus
Framför Silon
Hemsida:


  Hästnäs Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Hästnäs hbf
Drejargatan 22
Hemsida:


  Ica Maxi Arena
Lokaltyp: Sporthall
Idrottsgatan 4


  Joda Bar & Kök
Lokaltyp: Sal
Skeppsbron 24
Hemsida: jodavisby.se


  Källunge Bygdegårdsförening
Lokaltyp: Bygdegård
Källunge
Tel nr: 0498-30022
e-post: nybohm@zeta.telenordia.se
Hemsida: http://goto.glocalnet.net/kallunge/


  Länsteatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Bredgatan 10
Tel nr: 0498-291050
e-post: info@lansteaterngotland.org.se


  Nicolai ruin
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:


  Oscars salen
Lokaltyp: Sal
Mellangatan 21
Tel nr: 0498-21 12 24
Hemsida:


  Roxy
Lokaltyp: Sal
Adelsgatan 39
Hemsida:


  Södervärnshallen
Lokaltyp: Sporthall
Kolonigatan


  Tjelvarskolans Gymnastiksal
Lokaltyp: Gymnastiksal
Rutegatan 5 b


  Visby Domkyrka
Lokaltyp: Kyrka
Västra Kyrkogatan 5
Hemsida:


  Visby lasarett
Lokaltyp: Övrigt
S:t Göransgatan 3-11
Tel nr: 0498-26 80 00
Hemsida:


  Västerhejde Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Västerhejde Lunds
Vibble västerhejde
Tel nr: 0498-264214
Hemsida:


  Wisby Strand
Lokaltyp: Konsertlokal
Box 1308
Tel nr: 0498-65 11 00
Fax nr: 0498-65 11 10
e-post: info@wisbystrand.se
Hemsida: http://www.wisbystrand.se


  Wisbygymnasiet, Södra aulan (Säveskolans aula
Lokaltyp: Aula
Säves väg 10
Tel nr: 070-4477551 Mikael Nilsson vak
Fax nr: 070-0832275 Jonas Rindlaug bokning

Väskinde Väskinde bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
c/o Eva Pettersson
Klintegårda Väskinde
Tel nr: 0498-270351/0498-270307
Fax nr: 0498-270307
e-post: eva.pettersson@i.lrf.se
Hemsida:

Västerhejde Skolan
Lokaltyp: Sal
Västerhejde
Tel nr: 0498-26 45 21
Fax nr: 0498-26 42 94