Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Jämtlands län
Östersund
        Bringsen
        Brunflo
        Frsn
        Fker
        Haga
        Lillsjhgen
        Lit
        Marieby
        Mlng
        Orrviken
        Tandsbyn
        Vemhn
        s
        stersund

 

 
 
Jämtlands län/Östersund
Lokaler i Östersund

Ort Lokal

Bringsen Bringsens Bygdegrd
Lokaltyp: Bygdegrd
Kyrks Bygdegrdsfrening
Bringsen
Tel nr: 070-6208174
Hemsida:

Brunflo Kastalskolan
Lokaltyp: Sporthall
Box 36
Hemsida:


  Mariagrden
Lokaltyp: Oknd lokal
Fugelsta
Tel nr: 063-140308
e-post: ulf.pettersson@svenskakyrkan.se


  Marieby Skola, Fritidshem
Lokaltyp: Sporthall
Marieby
Tel nr: 063-360 69
Hemsida:


  Ordenshuset
Lokaltyp: Teaterlokal
Nygatan 4
Tel nr: 063/20664 /21751
Hemsida: http://web.telia.com/~u63204338/lokaler.html


  Storvikenskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Kvartersmstarvgen 1-5
Hemsida:


  Srgrdsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Kyrkv. 17
Hemsida:

Frsn Arnljotlgden
Lokaltyp: Sommarteater
Frsn
Hemsida:


  Frsvallen
Lokaltyp: vrigt
Stockevgen 3


  Lat.63 art arena
Lokaltyp: Sal
Frs park, Drontvgen 2
Tel nr: 070-7317076
e-post: info@lat63.se
Hemsida: www.lat63.se/sv/


  Lvstaskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Mllbyv. 33
Hemsida:


  Stocketitt
Lokaltyp: Utomhus
Pl 1219
Tel nr: 063-431 70
Hemsida:


  Surfbukten
Lokaltyp: Utomhus
Surfbukten, 592
e-post: info@ostersundkite.se
Hemsida: https://www.surfbukten.se


  Vallaskolan
Lokaltyp: Sporthall
nev. 147
Tel nr: 063-14 38 00
Hemsida:


  stbergskolan
Lokaltyp: Aula
Fritzhemsgatan 29
Tel nr: 063-14 35 10


  stbergsskolan, Aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Fritzhemsg. 29
Tel nr: 063-143510
Hemsida:

Fker Fkers Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Box 30
Tel nr: 063-602 03


  Ns kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Tel nr: 063-14 03 71
e-post: jenny.kantor@telia.com
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/brunflo

Haga Guldsmebacken bg
Lokaltyp: Sal
Guldsmebackens Bygdegrdsfrening
Haga 150
Tel nr: 063-758055
e-post: 063758009@telia.com
Hemsida:

Lit Bygdegrden Fjl
Lokaltyp: Sal
Fjls Bygdegrdsfrening u
Fjl 310
Tel nr: 0642-611 52
Hemsida:


  Hlje Bygdegrdsfrening
Lokaltyp: Bygdegrd
Lits-bye 315
Tel nr: 0642-109 09
Hemsida:


  Ringsta Freningshus
Lokaltyp: Teaterlokal
Ringsta 2379
Tel nr: 0642-300 31
Hemsida:


  Sporthallen
Lokaltyp: Sporthall
Hemsida:

Marieby Marieby Freningshus
Lokaltyp: Bygdegrd
Fugelsta
Tel nr: 063-361 33

Mlng Bygdegrden Mlng
Lokaltyp: Bygdegrd
Mlngsortens Bygdegrdsfrening
Mlng
e-post: helene_kris@hotmail.com

Orrviken Orrvikens skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Lundsv. 2
Tel nr: 063-403 54
Hemsida:

Tandsbyn Bygdegrden
Lokaltyp: Bygdegrd
Tandsbyns Bygdegrdsfrening
Box 93
Hemsida:

Vemhn Vemhns bygdegrd
Lokaltyp: Bygdegrd
stmovgen 17
Tel nr: 0703394267
e-post: asahammargard@hotmail.com
Hemsida:

s Birka folkhgskola
Lokaltyp: vrigt
Tel nr: vaktm: 063-14 74 11
Fax nr: 063-14 74 05
Hemsida:

stersund ATS armns sporthall
Lokaltyp: Sporthall
Genvgen 35
Tel nr: 063-15 81 61, Peder Sjlund
Hemsida:


  Badhusparken
Lokaltyp: Utomhus
Tel nr: 063-12 96 60


  Bygdegrden Munkflohgen
Lokaltyp: Bygdegrd
Munkflohgens Bygdegrdsfrening
Munkflohgen
Hemsida:


  Bystugan Torvalla
Lokaltyp: Bygdegrd
Torvalla, freningen gamla
Torvalla by
Hemsida:


  Exercishallen Norr
Lokaltyp: vrigt
Infanterigatan 30
Byggnad 33
Tel nr: 063-128570
e-post: lasse.landin@stersundsfk.se
Hemsida: http://www.ostersundsfk.se/?p=6315


  Fagervallsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Brunflov. 52
Tel nr: 063-14 34 30
Hemsida:


  Fjllngen Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tvrgrnd 2
Tel nr: 063-14 42 96
Hemsida:


  Folkets Hus, Arnljotsalen
Lokaltyp: Sal
Krondikesvgen 93
Tel nr: 063-664 9400
e-post: info@fhosd.se
Hemsida: www.fhosd.se


  Folkets Hus, Peterson-Berger Hallen
Lokaltyp: Konsertlokal
Krondikesvgen 93
Tel nr: 063-6649400
e-post: info@fhosd.se
Hemsida: www.fhosd.se


  Folkets Hus, Vintertrdgrden
Lokaltyp: Aula
Krondikesvgen 93
Tel nr: 063 6649400
e-post: info@fhosd.se
Hemsida: www.fhosd.se


  Furustrand Bdg.
Lokaltyp: Sal
Furustrand bgf
Lillsjhgen
Hemsida:


  Freningshuset Storhgen
Lokaltyp: Bygdegrd
Storhgens bgnf
Hemsida:


  Frsamlingsgrden
Lokaltyp: Kyrka
Rdhusgatan 45
Tel nr: 063-12 26 51
Fax nr: 063-13 84 08
Hemsida:


  Gamla kyrkan
Lokaltyp: Kyrka
S. Grngatan 33
Tel nr: 063-519027
Hemsida:


  Gamla Teatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Thomegrnd 20
Tel nr: 063-51 16 00
Fax nr: 063-511600
e-post: http://www.gamlateatern.se
Hemsida: www.gamlateatern.se


  Hussgrden ideell frening
Lokaltyp: Bygdegrd
Huss 310
Tel nr: 0642-300 98
Hemsida:


  Hgfors slott
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0642-31 11 50


  Jmtlands Lns Bibliotek
Lokaltyp: Sal
Rdhusgatan 25
Tel nr: 063-143050


  Krfltsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tegelbruksv. 40
Tel nr: 063-14 45 69
Hemsida:


  Lillsjskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Svanv. 4-8
Tel nr: 063-14 36 91
Hemsida:


  Lungviksskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Midv. 12
Tel nr: 063-14 37 84
Hemsida:


  Lunne Bygdegrd
Lokaltyp: Bygdegrd
Lunne Bygdegrdsfrening
Lunne
Hemsida:


  Lnskulturen, Lilla Ldan
Lokaltyp: Sal
Folkets Hus
Krondikesv. 93
Tel nr: 063-14 75 00


  Lnskulturen, Stora ldan
Lokaltyp: Teaterlokal
Folkets Hus
Krondikesvgen 93
Tel nr: 070-6903052


  Mitthgskolan
Lokaltyp: Sal
Regementsg 25-27
Tel nr: 063-16 53 00
Fax nr: 063-16 54 54
Hemsida:


  Nordanborg
Lokaltyp: Bygdegrd
Nordanborg, byggnadsfrening
Hemsida:


  OLearys
Lokaltyp: Kaf - Restaurang
Residentsgrnd 16


  Ope Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Ope 2755
Tel nr: 063-14 45 61
Hemsida:


  Palmcrantzskolan
Lokaltyp: Sporthall
Box 332
Tel nr: 063-14 35 80
Hemsida:


  Parkskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Krondikesv. 1
Tel nr: 063-14 34 70
Hemsida:


  Stora Kyrkan
Lokaltyp: Sal
Rdhusg. 45
Tel nr: 063-510842
Hemsida:


  Stora kyrkan stersund
Lokaltyp: Kyrka
Rdhusgatan 45
Tel nr: 063-19 50 47, vaktm. 063-19 50
Hemsida:


  Storsjskolan, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Lillsjv. 10
Hemsida:


  Storsjteatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Stortorget 3
Tel nr: 063 19 90 60
Fax nr: 063 19 90 79
e-post: info@storsjoteatern.se
Hemsida: http://www.storsjoteatern.se


  Storsjteatern, Foajen
Lokaltyp: Sal
Residensgrnd 10
Tel nr: 063-10 28 40
Hemsida:


  Storsjteatern, Fredssalen
Lokaltyp: Sal
Residensgrnd 10
Tel nr: 063-199060


  Storsjteatern, Studioscenen
Lokaltyp: Kaf - Restaurang
Residensgrnd 10
Tel nr: 063-102840


  Sunne Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Sunne Prstbord 110
Tel nr: 063-401 03
Hemsida:


  Tavelbcksskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Sltterv. 1
Tel nr: 063-14 39 64
Hemsida:


  Torvallaskolan, Torvalla Sporthall
Lokaltyp: Sporthall
Nverv. 23
Tel nr: 063-14 44 50
Hemsida:


  rden Bdg.
Lokaltyp: Sal
rden ideel frening
Hemsida:


  stersunds Bibliotek
Lokaltyp: vrigt
Rdhusgatan 25-27


  stersunds sjukhus
Lokaltyp: vrigt
stersunds sjukhus
Tel nr: 063-15 30 00
Hemsida:


  stersunds Teaterverkstad
Lokaltyp: Sal
Bangrdsgatan 5
Tel nr: 063-12 83 88, 12 25 88