Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Jämtlands län
Åre
        Duved
        Hallen
        Handl
        Hlland
        Jrpen
        Kall
        Mattmar
        Mnssen
        Mrsil
        Ocke
        Ottsjn
        Storlien
        Undersker
        Vassns
        Vldalen
        re

 

 
 
Jämtlands län/Åre
Lokaler i Åre

Ort Lokal

Duved Duveds Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Box 63
Hemsida:


  Duvedshallen
Lokaltyp: Sal
Box 70
Tel nr: 0647-262 02
Hemsida:


  Freningshuset Duved
Lokaltyp: Bygdegrd
Hamrevgen Duveds centrum


  nns Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
nn 2500
Tel nr: 0647-710 72
Hemsida:

Hallen Hallgrden
Lokaltyp: Teaterlokal
Hallens Kyrkskola
Fack 66
Hemsida:


  grden
Lokaltyp: Bygdegrd
grden
Hallen
Tel nr: 0643-31039

Handl Tljgrden
Lokaltyp: Bygdegrd
Handl
Tel nr: 0647/72015
Hemsida:

Jrpen Frsamlingsgrden
Lokaltyp: Sal
Frsamlingsgrden
Kyrkvgen 2
Hemsida:


  Jrpen kulturhuset
Lokaltyp: Sal
Notvallsv. 2
Hemsida:


  Jrpenbion
Lokaltyp: Biograf
Bion Jrpen
Strandvgen 22
e-post: jarpenbio@gmail.com
Hemsida: www.facebook.com/jarpenbion/


  Jrpens Bibliotek
Lokaltyp: Sal
Norra vgen 14
Tel nr: 0647 16960
e-post: arebiblioteken@are.se


  Ordenshuset
Lokaltyp: Teaterlokal
Lokalfreningen Hjrpe Skans
Box 50


  Racklfska skolan
Lokaltyp: Sal
Box 203
Tel nr: 0647-162 20
Hemsida:


  Underskers Kyrka
Lokaltyp: Sal
Slagsn
Tel nr: 0647-31181
e-post: undersaker.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida:


  re Gymnasieskola
Lokaltyp: Sal
Jrpen

Kall Hembygdsgrden Kall
Lokaltyp: Bygdegrd
Hembygdsgrden
Kall
Tel nr: 0647-46038


  Idrottsgrden
Lokaltyp: Sal
Kalls idrottsfrening
Kall
Tel nr: 0647-411 88
Hemsida:


  Kyrkslttens Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Kall
Tel nr: 0647-410 49
Hemsida:

Mattmar Mattmargrden
Lokaltyp: Sal
Hemsida:


  Mattmars Skola/Fritidshem
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 0640 - 410 25
Hemsida:


  Stenhammaren
Lokaltyp: Bygdegrd
Mattmar bgf stenhammaren
Nygrd 2025
Hemsida:

Mnssen Bygdegrden
Lokaltyp: Bygdegrd
Mnssen
Tel nr: 0643-211 29
Hemsida:

Mrsil Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Biogrnd 7
Tel nr: 0647-660055
Hemsida:


  Frsamlingshemmet
Lokaltyp: Sal
Byevgen 7


  Mrsils Sporthall
Lokaltyp: Sporthall
Mrsils I F
Biogrnd 7
Tel nr: 0647-660725
Fax nr: 0647-660329
Hemsida:


  Ocke Trdgrd
Lokaltyp: vrigt
sanvgen 2
Tel nr: 070-373 96 04
e-post: info@ocketradgard.se


  Sundings Caf
Lokaltyp: Kaf - Restaurang
Apoteksgrnd 8


  Thomgrden ldreboende
Lokaltyp: vrigt
Thomvgen 45
Tel nr: 0647-66 00 08

Ocke Bygdegrden
Lokaltyp: Bygdegrd
Ocke Bygdegrdsfrening
Hemsida:

Ottsjn Ottsj byalag
Lokaltyp: Bygdegrd
Ottsj
Tel nr: 0647-341 20
Hemsida:

Storlien Storliengrden
Lokaltyp: Sal
Storliengrden, Bygdegrdsfrening
Box 87
Hemsida:

Undersker Bygrden
Lokaltyp: Bygdegrd
Underskers Bygdegrdsfrening
Byvgen 1
Hemsida:

Vassns Bygdegrden
Lokaltyp: Sal
Vassns Bygdegrd ideell frening
Hemsida:

Vldalen Naturum Vldalen
Lokaltyp: vrigt
Vldalen
PL 26
Tel nr: 0647/35232
e-post: naturum.valadalen@z.lst.se
Hemsida: www.naturum.valadalen

re Biblioteket Station re
Lokaltyp: vrigt
Biblioteket
Station re


  Bygget
Lokaltyp: Konsertlokal
Bygget, re Fjllby
Tel nr: 0647-123 45
Fax nr: 0647-132 30
e-post: info@bygget.se
Hemsida: http://www.bygget.se


  Freningshuset Duved
Lokaltyp: vrigt
Karolinervgen 101


  Hallens Kyrkskola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Fack 66


  Hanriis Caf
Lokaltyp: Kaf - Restaurang
Handl 105


  Kvitsle Bdg.
Lokaltyp: Bygdegrd
Kvitsle Bgf
Hemsida:


  Mix Megapol Arena, Multihallen
Lokaltyp: Sporthall
Holiday Club Sweden AB
Box 68
Tel nr: 020-551155
e-post: info@holidayclub.se
Hemsida: http://www.holidayclub.se/konferens/mma/index.html


  Mrsils Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolv. 9
Tel nr: 0647-66 03 19
Hemsida:


  Norra hallen
Lokaltyp: Bygdegrd
Arvesunds Bygdegrdsfrening
Hemsida:


  St.Olofsgrden
Lokaltyp: vrigt
revgen
Hemsida:


  S bystuga
Lokaltyp: Bygdegrd
S byfrening
S 1263
Hemsida:


  Tossgrden
Lokaltyp: Sal
Norra vgen 20A
Tel nr: 0705605496
e-post: tossogarden@elia.com


  Utklens Bygdegrd
Lokaltyp: Bygdegrd


  hn-Ble Bdg.
Lokaltyp: Bygdegrd
hn-Ble byalag
Hemsida:


  re Gamla kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Stationsvgen 8


  re Skola, Aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Skolvgen
Tel nr: 0647-16811 (Rektor)
Hemsida:


  re Skola, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Box 13
Tel nr: 0647-168 40
Hemsida: