Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Gävleborgs län
Ljusdal
        Färila
        Hovra
        Hybo
        Iggesund
        Järvsö
        Letsbo
        Ljusdal
        Ljusdal,
        Loos
        Ramsjö
        Skogsta
        Tallåsen

 

 
 
Gävleborgs län/Ljusdal
Lokaler i Ljusdal

Ort Lokal

Färila Bygdegården Föne
Lokaltyp: Bygdegård
Föne Bygdegårdsförening
Föne
Hemsida:


  Centralskolans Sporthall
Lokaltyp: Sporthall
Hemsida:


  Falamål
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Härjedalsvägen 2
Tel nr: 0651-233 33


  Folkets Hus
Lokaltyp: Sal
Hemsida:


  Färila Idrottshall
Lokaltyp: Sporthall
Skolvägen
BOX 4
Tel nr: 0651-18630
Hemsida:


  Färila skola, gården
Lokaltyp: Utomhus
Tel nr: 0651-186 00
Hemsida:


  Hembygdsgården, Sommarpaviljongen
Lokaltyp: Bygdegård
Ygsbovägen 4


  Hälsingehusman
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Skästrav. 105
Tel nr: 0651 - 233 33


  Klubbstugan
Lokaltyp: Sal
Hemsida:


  Revylokalen
Lokaltyp: Sal
Kårgårdsvägen 2
Färilarevyn
Tel nr: 070-352 1285
e-post: farilarevyn@gmail.com


  Öjeskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Turistv. 3
Tel nr: 0651-187 00
Hemsida:

Hovra Hovra Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Hovra byförening
Korskrogen
Tel nr: 0506-30366
Hemsida:

Hybo Hybo Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Hybo Bygdegårdsförening
Bgdegårdsvägen 10
Hemsida:

Iggesund Folkets Hus, Salen 1 trappa upp
Lokaltyp: Sal
Centralgatan 3
Tel nr: 0650-22105
Hemsida:

Järvsö Bygdegården Boda
Lokaltyp: Sal
Boda Bygdegårdsförening
Boda 4264
Tel nr: 0651-310 10
Hemsida:


  Föreningshuset Nors
Lokaltyp: Bygdegård
Nors Bygdegårdsförening
Nor
Tel nr: 0651-44354
Hemsida:


  Järvsöbaden hotell och konferens
Lokaltyp: Kafé - Restaurang


  Järvsöfolkan
Lokaltyp: Bygdegård
Järvsö Bygdegårdsförening
Industrivägen 8


  Lörstrands bg, Järvsö PRO
Lokaltyp: Bygdegård
Lörstrand 3543
Tel nr: 0651-471 09
Hemsida:


  Musikskolan
Lokaltyp: Sal
Ljusdals Musikskolas Konsertlokal
Kyrkogatan 24A
Tel nr: 0651-182 10
Hemsida:


  Nor skola
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0651-440 02


  Nybo skola
Lokaltyp: Sal
Öje
Tel nr: 0651-472 35
Hemsida:


  Skogens Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Skogens Bygdegårdsförening
Sidskogen
Hemsida:


  St. Persgården
Lokaltyp: Sal
Kyrkvägen 13


  Säljesta Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Säljesta Bygdegårdsförening
Säljesta
Tel nr: 0651-350 90


  Träteatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Stenegård


  Öjeberget, Järvsö
Lokaltyp: Utomhus


  Öjeskolan
Lokaltyp: Utomhus
Tel nr: 0651-187 00
Hemsida:

Letsbo Letsbo Folkets hus
Lokaltyp: Bygdegård
Björnslåttsvägen 1
Hemsida: http://www.hedstaletsbo.se/folketshus/index.h


  Ljusdals Folkpark
Lokaltyp: Utomhus
Ljusdals Folketspark


  Världsarvsgården Bommars
Lokaltyp: Övrigt
Brovägen 8
Tel nr: 0651-36082
Hemsida: http://www.bommars.se

Ljusdal Borr, bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Ljusdals Bygdegårdsförening
Borrvägen 60
Hemsida:


  Bygdegården Ångsäter
Lokaltyp: Bygdegård
Ångsäters by o badförening
Ågsäter 91
Hemsida:


  Bygdegården Älvho
Lokaltyp: Bygdegård
Älvho Bygdegård och fritid
Hemsida:


  Förvaltningshusets innetorg
Lokaltyp: Sal
Riotorget
Tel nr: 0651-18400


  Gårdesåsskolans gymnastiksal
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 0651-18193
Hemsida:


  Gärdeåsskolan, gården
Lokaltyp: Utomhus
Skolgatan 6
Tel nr: 0651-18193
Hemsida:


  Hybo skola
Lokaltyp: Sal
Hybo
Tel nr: 0651-611 70
Hemsida:


  Hybo skola, gården
Lokaltyp: Utomhus
Hybo
Tel nr: 0651-18261
Hemsida:


  Janus Bistro & Lounge
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Norra Järnvägsgatan 41


  Kläppa Fritidsgård
Lokaltyp: Sal
Hybovägen 4


  Kommunhuset Ljusdalssalen
Lokaltyp: Sal
Riotorget
Tel nr: 0651-18000
Fax nr: 0651-18377
e-post: kommun@ljusdal.se
Hemsida: www.ljusdal.se


  Kårböle skola
Lokaltyp: Övrigt
Kårböle
Tel nr: 0651-80113
Hemsida:


  Ljusdals Folkets park
Lokaltyp: Bygdegård
Folkparksvägen 44


  Ljusdals Församlingsgård
Lokaltyp: Sal
Kyrkogatan 12
Tel nr: 0651-76 80 60


  Ljusdals museum
Lokaltyp: Utställningslokal
Museivägen 5
Tel nr: 0651-711675
Hemsida:


  Ljusdalssalen
Lokaltyp: Sal
Ljusdals kommun
Kommunhuset Riotorget
Hemsida:


  Nyfiket
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Förvaltningshuset, Riotorget
Tel nr: 0651 - 180 93
Hemsida:


  Röda Kvarn
Lokaltyp: Teaterlokal
Norra Järnvägsgatan 17
Tel nr: 070-4554697


  Skålbo Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Skålbo Bygdegårdsförening
Skålbo
Hemsida:


  Slottegymnasiet, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Verkstadsskolevägen 34
Hemsida:


  Slottescenen
Lokaltyp: Teaterlokal
Slottegymnasiet
Verkstadsskolevägen 34
Tel nr: 0651-18438


  Solhuset
Lokaltyp: Sal
Tingsgatan 4
Tel nr: 0651-15957
Hemsida:


  St. Persgården
Lokaltyp: Sal
Kyrkvägen 13
Tel nr: 0651-760440
e-post: jarvso.pastorat@svenskakyrkan.se


  Stenhamreskolan, Giganten
Lokaltyp: Sporthall
Ringvägen 1-3
Tel nr: 0651-182 11, 182 12
e-post: stenhamreskolan@ljusdal.se


  Stenhamreskolan, gården
Lokaltyp: Utomhus
Tel nr: 0651-18211
Hemsida:


  Stenhamreskolans aula
Lokaltyp: Teaterlokal
Ringvägen 1-3
Tel nr: 0651-182 11
Fax nr: 0651-182 65
Hemsida:


  Tallhalla
Lokaltyp: Aula
Epidemivägen 2

Loos Fågelsjö Bygdegården
Lokaltyp: Bygdegård
Fågelsjö hembygdsförening
Fågelsjöby
Hemsida:


  Hembygdsgården
Lokaltyp: Sal
Kalmetervägen 9

Ramsjö Ramsjö Skola
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0651-501 85
Hemsida:

Tallåsen Tallåsens skola
Lokaltyp: Sporthall
Tallåsens Skola
Tel nr: 0651-18207 (Rektor)
Hemsida: