Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Dalarnas län
Falun
        Bengtsheden
        Bjursås
        Enviken
        Falun
        Grycksbo
        Hellmansö
        Korså bruk
        Smedsbo
        Svärdsjö
        Sågmyra
        Vassbo
        Vintjärn
        Österå

 

 
 
Dalarnas län/Falun
Lokaler i Falun

Ort Lokal

Bengtsheden Bygdegården
Lokaltyp: Sal
Bengtshedens Bygdegårdsförening
Hemsida: http://www.bengtshedens-bygdegard

Bjursås Bygdegården
Lokaltyp: Bygdegård
Andersbo-sågsbo bystugeförening
Sågsbo
Hemsida:


  Friluftsscen
Lokaltyp: Sommarteater
Dössberget
Tel nr: +46703742744
e-post: exp@bjursashembygdsforening.com
Hemsida: www.bjursashembygdsforening.com

Enviken Bingsjö
Lokaltyp: Utomhus
Pekkosgården
Tel nr: 0248-797050
Fax nr: 0248-129 15

Falun Arenan
Lokaltyp: Sal
Mormorsgatan 7
Tel nr: 023-839 39


  Aspeboda kyrka
Lokaltyp: Kyrka


  Aspebodagården
Lokaltyp: Bygdegård
Aspeboda ek byggnadsförening
Lilla aspeboda 122
Hemsida:


  Banken bar & brasseri
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Åsgatan 41
e-post: info@bankenfalun.se
Hemsida: http://www.bankenfalun.se


  Bergsgården Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård
Bergsgården 180
Tel nr: 023-430 13
Hemsida:


  Bergslagssalongen
Lokaltyp: Konsertlokal
Åsgatan 22
Tel nr: 023-78000
Hemsida:


  Britsarvsskolan 1, Aulan
Lokaltyp: Sal
Bojsenburgsv. 7
Tel nr: 023-839 56
Fax nr: 023839 59
Hemsida: www.falun.se/britsarvsskolan


  Britsarvsskolan 2
Lokaltyp: Gymnastiksal
Bojsenburgsv. 7
Tel nr: 023-839 56
Hemsida:


  Dalarnas Museum
Lokaltyp: Sal
Stigaregatan 2-4, Box 22
Tel nr: 023-76 55 00
Fax nr: 023-283 58
Hemsida: http://www.dalarnasmuseum.se


  Dalasalen
Lokaltyp: Sal
Kaserngården 3
Tel nr: 023-183 82


  Dalateatern, Lilla scenen
Lokaltyp: Teaterlokal
Länsteatern i Dalarna
Teatergatan 1
Tel nr: 023-777600
Hemsida: http://www.dalateatern.se


  Dalateatern, Nya scenen
Lokaltyp: Sal
Teatergatan 1
Tel nr: 023-77 76 00


  Falu Gruva, Cuprum
Lokaltyp: Sal
Gruvplatsen 1
Tel nr: 023-782030
e-post: info@falugruva.se
Hemsida: www.falugruva.se


  Falu Gruva, Gruvplatsen
Lokaltyp: Utomhus
Gruvplatsen 1


  Falu Gruva, Kyrksalen
Lokaltyp: Sal
Gruvplatsen 1
Tel nr: 023-782030
e-post: info@falugruva.se
Hemsida: www.falugruva.se


  Falu Stadsbibliotek
Lokaltyp: Övrigt
Östra Hamngatan 24
Tel nr: 023-833 36
e-post: stadsbiblioteket@falun.se


  Falu Studentkår
Lokaltyp: Övrigt
Åsgatan 37
Tel nr: 023-777160


  Falun festivalområde
Lokaltyp: Utomhus
Falun Folkmusik Festival
Box 387
Tel nr: 023-830 90
Fax nr: 023-833 14
e-post: festivalen@falufolk.falun.se
Hemsida: www.falunfolkfest.se/index.html


  Faluns lasarett
Lokaltyp: Övrigt
Box 712
Tel nr: 023-492000
Hemsida:


  First Hotel Grand, Lustgården
Lokaltyp: Sal
Trotzgatan 9-11
Tel nr: 023 - 79 48 80
Fax nr: 023-141 43
e-post: grand.falun@firsthotels.se
Hemsida: www.firsthotels.se/grandfalun


  Förskolan Hästberg
Lokaltyp: Sal
Blomstervägen 14-16
Tel nr: 023-24160
Hemsida:


  Gamla Elverket
Lokaltyp: Teaterlokal
Ölandsgatan 8-10
Tel nr: 073-6875044
Hemsida: www.gamlaelverket.se


  Geislerska parken
Lokaltyp: Utomhus
Slaggatan


  Grycksboskolan, Aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Drottningv. 27
Tel nr: 023-861 39
Hemsida:


  Grycksboskolan, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Drottningv. 27
Hemsida:


  Haraldsbo gymnasium
Lokaltyp: Sal
Kopparvägen 1
Tel nr: 023 - 83 753
Fax nr: 023 - 83 684


  Haraldsbogymnasiet, Danssalen
Lokaltyp: Sal
Kopparvägen 1


  Haraldsbogymnasiets Idrottshall
Lokaltyp: Sporthall
Kopparvägen 1


  Hälsingbergsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Lärarv. 1
Tel nr: 023-839 88
Hemsida:


  Hälsingegårdsskolan
Lokaltyp: Teaterlokal
Humlevägen 2
Tel nr: 023-83705
Hemsida:


  Högskolan, aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Svärdsjög. 53
Tel nr: 023-778000
Hemsida:


  Kristine Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Kristinegatan 11
Tel nr: 023-54500
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/falun


  Kristinehallen
Lokaltyp: Konsertlokal
Bergmästaregatan 32
Tel nr: 023-83650
e-post: bokningen@falun.se


  Kulturhuset Tio14, Jungfrun
Lokaltyp: Sal
Myntgatan 10 -14
Tel nr: 023-879 60
e-post: kulturhusettio14@falun.se
Hemsida: www.kulturhusettio14.wordpress.com/


  Kulturhuset Tio14, Restaurangen
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Myntgatan 10-14
Tel nr: 023-879 60
e-post: kultuhusettio14@falun.se
Hemsida: www.kulturhusettio14.wordpress.com/


  Kulturhuset Tio14, Stora Scenen
Lokaltyp: Teaterlokal
Myntgatan 10-14
(Adress till stora entrén: Teatergatan 3)
Tel nr: 023-879 60
e-post: kulturhusettio14@falun.se
Hemsida: http://www.kulturhusettio14.se


  Lilltorpet, Logen
Lokaltyp: Sal
Lilltorpsvägen 55
Tel nr: 023-12140
Hemsida:


  Lugnethallen
Lokaltyp: Sporthall
Lugnet
Hemsida:


  Magasinet
Lokaltyp: Övrigt
Tullkammaregatan 12
e-post: info@magasinetfalun.se
Hemsida: www.magasinetfalun.se


  Magasinet
Lokaltyp: Övrigt
Tullkammaregatan 12
Hemsida: https://magasinetfalun.se/


  Missionskyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Promenaden 35
Tel nr: 023-107 95
Hemsida: www.falumissionskyrka.se


  Norsbo-hinsnorets bystuga
Lokaltyp: Sal
Norsbo-hinsnorets bystugeförening
Norsbo
Hemsida:


  Pilbo bystuga
Lokaltyp: Bygdegård
Pilbo kamratförening
Plbovägen
Hemsida:


  Stora Kopparbergs kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Norra Järnvägsgatan 18
Tel nr: 023-54642
Hemsida:


  Stora Stöten
Lokaltyp: Sal
Box 1958


  Stångtjärn
Lokaltyp: Utomhus


  Sundet bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Vika Bygdegårdsförening
Hemsida:


  Söderbaumska Skolan
Lokaltyp: Övrigt
Seminarieg. 3
Tel nr: 023-79 47 00
Hemsida:


  Åsgården bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Lumshedens Bygdegårdsförening
Hemsida:


  Östra skolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Magasinsg. 11
Hemsida:

Grycksbo Grycksbo Bystuga
Lokaltyp: Bygdegård
Grycksbo intresse och bgf
Centrumv. 16 B
Tel nr: 073-8246324
Hemsida: http://www.grycksbobystuga.se/om.html


  Grycksbo kyrka
Lokaltyp: Kyrka


  Lustebo bystuga
Lokaltyp: Bygdegård
Lustebo bystugeförening
Lstebo 22
Hemsida:

Hellmansö Friluftsteater Hellmansö
Lokaltyp: Sommarteater
Dalateatern
Box 1010

Korså bruk Korså Bruk
Lokaltyp: Övrigt
Korså

Svärdsjö Hedenborg
Lokaltyp: Teaterlokal
Hedenborg
Soldatvägen 8
Tel nr: 070-508 15 36
e-post: hedenborg.svardsjo@gmail.com
Hemsida: http://hedenborg-svardsjo.webnode.se/


  Svärdsjö kyrka
Lokaltyp: Kyrka

Sågmyra IOGT-NTO-lokalen
Lokaltyp: Sal
Kurt Hellberg
Hällgårdsv 4
Tel nr: 023- 595 85
Hemsida:


  Sågmyra Herrgård
Lokaltyp: Sal
Sågmyra hembygdsförening
Herrgården
Tel nr: 023-593 99
Hemsida:

Vassbo Vassbo Växthuscafé
Lokaltyp: Övrigt
Hemsida: http://www.groaiwassbo.se/

Vintjärn Folkets Hus
Lokaltyp: Sal
Vintjärn 30
Tel nr: 0246-62067
Hemsida: