Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Örebro län
Nora
        Järnboås
        Nora
        Stadra
        Striberg

 

 
 
Örebro län/Nora
Lokaler i Nora

Ort Lokal

Järnboås Järnboås skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Järnboås
Tel nr: 0587-60310
Hemsida:

Nora Biblioteket
Lokaltyp: Sal
Storgatan 15
Tel nr: 0587-81290
Hemsida:


  Finnsjöstrand
Lokaltyp: Bygdegård
Järnboås Bygdegårdsförening
Fnnsjöstrand
Hemsida:


  Folkets Park
Lokaltyp: Sommarteater
Hemsida:


  Församlingshemmet, Nora
Lokaltyp: Sal
Kungsgatan 12 A
Tel nr: 0587-848 00
Fax nr: 587-31 11 69
e-post: nora.bergslags.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/


  Gyttorpskolan, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Gyttorp
Tel nr: 0587-25432
Hemsida:


  Hammarby Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Hammarby Bygdegårdsförening
Kungsheden 11
Tel nr: 0587-921 27
e-post: kungsheden11@spray.se
Hemsida: http://www.hammarbybygdegard.se


  Jernboåsen
Lokaltyp: Sal
Jernboåsen 5270
Tel nr: 0587 603 35
e-post: jernboasen@hotmail.com
Hemsida: jernboasenkammmarmusik.se


  Järnboås Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Järnboås Kyrka
Tel nr: 0587-13320
Hemsida:


  Järnboås skola
Lokaltyp: Sal


  Järntorgsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Svartälvsg. 18-20
Tel nr: 0587-810 00
Hemsida:


  Karlsängsskolan
Lokaltyp: Teaterlokal
Skolgatan
Tel nr: 0587-810 00
Hemsida:


  Lilla Mons Bygdegårdsförening
Lokaltyp: Bygdegård
Fingerboda
Tel nr: 0587-502 87
Hemsida:


  Lärkesskolans gymnastiksal
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 0587-810 00
Hemsida:


  Nora Församlingshem
Lokaltyp: Övrigt
Kungsgatan 12


  Nora kommunbibliotek
Lokaltyp: Utställningslokal
Nora kommunbibliotek
Tel nr: 0587-81290
Hemsida: http://www.nora.se


  Nora Stadshotell
Lokaltyp: Sal
Rådstugugatan 21
Tel nr: 0587-311435


  Nora Teater, Biograflokalen
Lokaltyp: Teaterlokal
Svartälvsgatan 19


  Torget
Lokaltyp: Utomhus
Kungsgatan/Storgatan
Hemsida:

Stadra Stadra Teater
Lokaltyp: Utomhus
Stadra

Striberg Folkets Hus i Striberg
Lokaltyp: Bygdegård
PL 2543