Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Örebro län
Karlskoga
        Karlskoga
        Nolby

 

 
 
Örebro län/Karlskoga
Lokaler i Karlskoga

Ort Lokal

Karlskoga Bergslagsskolan
Lokaltyp: Teaterlokal
Mrbackavgen 7
Tel nr: 0586-61631, 0586-56832
Hemsida:


  Bregrdsskolan, gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Karlav. 10
Tel nr: 0586-613 08
Hemsida:


  Bregrdsskolans Aula
Lokaltyp: Konsertlokal
Karlavgen 8 - 12
Tel nr: 0586 - 611 15
Hemsida: http://www.karlskoga.se/Uppleva--gora/Boka-oc


  Espens Loge
Lokaltyp: vrigt
e-post: info@bygdegillet.se
Hemsida: www.bygdegillet.se


  Folkets Hus, Saga bio (A-salen)
Lokaltyp: Biograf
Kungsvgen 34
Tel nr: 0586-311 33


  Folkets Park
Lokaltyp: Sommarteater
Kungsvgen 34
Tel nr: 0586-327 25
Fax nr: 0586-519 50


  Hotell Alfred Nobel 'Statt'
Lokaltyp: Kaf - Restaurang
Torget 1
Tel nr: 0586-36440
Fax nr: 0586-57340


  Karlbergsskolan, Aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Flygfltsvgen
Tel nr: 0586-61510
Fax nr: 0586-61988
Hemsida:


  Karlskoga Bibliotek
Lokaltyp: Sal
Kungsbacken 9
Hemsida:


  Karlskoga Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Centrum


  Kungsteatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Teaterfreningen Lyset
Loviselundsv. 59
Tel nr: 0586-549 42


  Missionskyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Hemsida:


  Musikpalatset (Bofors Samlingshus)
Lokaltyp: Konsertlokal
Bergrumsvgen 2
Hemsida: www.musikpalatset.se


  Restaurang Prltuppen
Lokaltyp: Kaf - Restaurang
Gamla Boforsmssen
Tel nr: 0586-854 69
Hemsida:


  Sensus Musikhus
Lokaltyp: Sal
Vallmovgen 9
Tel nr: 0586-50185
Hemsida:


  Skranta skola, Aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Baggngsv. 4
Tel nr: 0586-615 30


  Skrantagrden
Lokaltyp: Sal
Sensus Musikhuset
Vallmov. 9
Tel nr: 0586-501 85


  Skrantahuset ABF
Lokaltyp: Sal
Vallmovgen 9
Tel nr: 0586-50140


  Stadsteatern Nya Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Kungsvgen 34
Tel nr: 0586-311 33


  Sderkyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Skogsrundan
Hemsida:


  sterleden skola, Hrsalen
Lokaltyp: Teaterlokal
Solhagsv.
Tel nr: 0586-613 32

Nolby Nolby Teater
Lokaltyp: vrigt
Immen Nolby 611