Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västernorrlandslän
Kramfors
        Bjärtrå
        Bollstabruk
        Docksta
        Herrskog
        Kramfors
        Lugnvik
        Marieberg
        Noraström
        Nordingrå
        Nyland
        Sandö
        Sandöverken
        Svanö
        Ullånger
        Veda

 

 
 
Västernorrlandslän/Kramfors
Lokaler i Kramfors

Ort Lokal

Bjärtrå Mariebergsgården
Lokaltyp: Sal
Köja 120

Bollstabruk Bollstabruk Teater
Lokaltyp: Teaterlokal
Folkets Hus
Box 52, Tunsjövägen 4
Tel nr: 0612-20390
Fax nr: 0612-20707


  Bollstahallen
Lokaltyp: Sporthall
Ådalsvägen 10
Tel nr: 0612-211 80
e-post: bollstahallen@kramfors.se
Hemsida:


  Bollstaskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 0612-202 70
Hemsida:


  Dals kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Tel nr: 0612-204 56
Hemsida:


  Ytterlännäs Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Sunnanåker 103

Docksta Bygården
Lokaltyp: Bygdegård
Norrgällsta
Tel nr: 0613-40140
Hemsida:


  Dockstaskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Kvarnv. 1
Hemsida:


  Skuleberget
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:

Herrskog Herrskogsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Storsjöv. 8
Tel nr: 0613-71 65 21
Hemsida:

Kramfors Babelsberg
Lokaltyp: Teaterlokal
Babelsbergsgatan 8
Tel nr: 0612-101 19


  Cupol
Lokaltyp: Övrigt
Parkgatan 14
Tel nr: 0612-84348
e-post: info.vasternorrland@abf.se
Hemsida: https://www.abf.se/distrikt--avdelningar/abf-vasternorrlands-lan/abf-vasternorrl


  First Hotel Kramm
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Torggatan 14


  Folkets Hus o Park, Teatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Parkgatan 14
Tel nr: 070-3237520


  Frånö Hotell
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Riksv. 25
Tel nr: 0612-305 20
Fax nr: 0612-305 85
Hemsida:


  Gudmundrå kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Box 123
Tel nr: 0612-771380
Fax nr: 0612-14643
e-post: gudmundra.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida:


  Hembygdsgården Kramfors
Lokaltyp: Bygdegård
Hembygsdsgården


  Järnsta Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård
Järnsta kulturförening
Hemsida:


  Kramfors kommunbibliotek
Lokaltyp: Övrigt
Biblioteksgatan 8
Tel nr: 0612-80255
Fax nr: 0612-10054
e-post: biblioteket.kommunen@kramfors.se
Hemsida:


  Kramfors kommunbibliotek
Lokaltyp: Övrigt
Biblioteksgatan 8
Tel nr: 0612-802 54
Hemsida: https://bibliotek.kramfors.se/web/arena


  Kramforshjärtat
Lokaltyp: Övrigt
Limstagatan 13
Hemsida: http://www.kramfors.se/stod--omsorg/kramforshjartat.html


  Nora Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Torget
Prästbordet 101
Tel nr: 0613-300 05
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/pastorat/nora/


  Styrnässkolan/Fritidshem
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 0612-504 41
Hemsida:


  Torget, Stora scenen
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:


  Väjaskolan
Lokaltyp: Sporthall
Tel nr: 0612-261 58
Hemsida:


  Ådalshallen
Lokaltyp: Sporthall
Sporthallsgatan 4
Tel nr: 0612-80489
Hemsida:


  Ådalsskolan, Aulan
Lokaltyp: Sal
Limstagatan 22
Hemsida:

Lugnvik Lugnviksskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolvägen 10
Hemsida:


  Olympia
Lokaltyp: Sal
Olympiavägen 5
Tel nr: 0612-51032
Hemsida:

Marieberg Folkets Hus
Lokaltyp: Sal
c/o Benny Hörnström
Köja 120
Tel nr: 0612-531 74, 53064
Fax nr: 0612-530 64

Noraström Nordviksskolan
Lokaltyp: Sal
Nordvik
Tel nr: 0613-711200
Fax nr: 0613-711215
e-post: nordvik@naturbruk.net
Hemsida:


  Torromsskolan
Lokaltyp: Sal
Prästbordet 1205
Tel nr: 0613-71 65 61
Hemsida:

Nordingrå Järnsta Kafé
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Vännersta 101


  Järnsta kulturhus
Lokaltyp: Teaterlokal
Vännersta 101
Tel nr: 0613-20663
Hemsida:


  Mannaminne
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Häggvik
Tel nr: 0613-20290
Fax nr: 0613-20290
Hemsida:


  Nordingråskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Vallenv. 18
Tel nr: 0613-71 65 71
Hemsida:

Sandöverken Sandöskolan
Lokaltyp: Sal
Räddningsverkets Centrum för
risk- och säkerhetsutbildning
Tel nr: 0612-820 00
Hemsida:

Svanö Svanö Folkets hus
Lokaltyp: Bygdegård
Svanö
Tel nr: 0612-30673
Hemsida:

Ullånger Centrumhuset, Teatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Stationsvägen 11
Tel nr: 0613-100 15


  Entré Höga Kusten
Lokaltyp: Övrigt
Nordingråvägen 5
Tel nr: 0613-108 50


  Ullångersskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Kinav. 2
Tel nr: 0613-105 09
Hemsida: