Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västernorrlandslän
Härnösand
        Härnösand
        Nyland
        Ramvik
        Starred
        Utansjö
        Älandsbro

 

 
 
Västernorrlandslän/Härnösand
Lokaler i Härnösand

Ort Lokal

Härnösand Aspnäs Bdg.
Lokaltyp: Sal
Aspnäs Bgf
Hemsida:


  Brännaborg
Lokaltyp: Gymnastiksal
Brunnshusgatan 17
Hemsida: http://idrottonline.se/BrannansIF-Brottning/Brannaborg


  Dövas lokal
Lokaltyp: Sal
Nybrogatan 17
Tel nr: 0735-441812 (endast sms)
e-post: thyra.lindstrom@gmail.com


  Folkets Park
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0611-205 70
Fax nr: 0611-231 65


  Häggdånger Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Häggdånger Bgf
Antjärn 53
Tel nr: 0611-740 44
Hemsida:


  Härnösand Arena
Lokaltyp: Övrigt
Högslätten
Tel nr: 0611-348122
e-post: harnosandarena@harnosand.se
Hemsida: www.harnosand.se/harnosandarena


  Härnösand Domkyrka, Församlingsgården
Lokaltyp: Sal
Franzéngatan 18


  Härnösand dövas förening
Lokaltyp: Sal
Nybrogatan 17


  Härnösands Domkyrka
Lokaltyp: Kyrka
Franzéngatan 18
Tel nr: 0611-245 23


  Härnösands Folkhögskola, Kempesalen
Lokaltyp: Aula
Murbergsvägen 32
Tel nr: 0611-554600
Fax nr: 0611-194 32


  Härnösands Folkhögskola, Röjåssalen
Lokaltyp: Sal
Murbergsvägen 32


  Härnösands gymnasium
Lokaltyp: Sal
Brunnsgatan 20
Hemsida:


  Härnösands teater, Foajén
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Storgatan 9
Tel nr: 0611-18060


  Härnösands teater, Lilla scenen
Lokaltyp: Teaterlokal
Storgatan 9
Tel nr: 0611-348000
Fax nr: 0611-348152
e-post: tony.sjolander@harnosand.se
Hemsida: http://www.harnosand.se/kultur


  Härnösands teater, Stora scenen
Lokaltyp: Teaterlokal
Storgatan 9
Tel nr: 0611/348000
e-post: tony.sjolander@harnosand.se
Hemsida: http://www.harnosand.se/teater


  Kristinascenen
Lokaltyp: Teaterlokal
Kristinaskolan
Box 3007
Tel nr: 0611-25500
Fax nr: Texttel: 019-6751482
e-post: kristinaskolan@kr.spm.se
Hemsida: http://www.spsm.se


  Landgrenskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Brunnshusgatan 18-22
Hemsida:


  Metropol
Lokaltyp: Sal
Vårstagatan 1
Tel nr: 0611-102 50
Hemsida:


  Murberget
Lokaltyp: Utomhus
Murbergsvägen 31


  NorrDans Fyren
Lokaltyp: Sal
Storg. 12 D
Tel nr: 070-678 87 72
e-post: info@norrdans.org


  Olof Högbergsalen
Lokaltyp: Konferenslokal
Universitetsbacken 3 A
Tel nr: 0611348244


  Parkaden
Lokaltyp: Sal
Ådalsvägen 15


  Residenset
Lokaltyp: Sal
Hemsida:


  Sambiblioteket
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0611-865 12
Hemsida:


  Sankt Petrilogen
Lokaltyp: Konsertlokal
Hemsida:


  Särbrå Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Hemsida:

Nyland Hola Folkhögskola
Lokaltyp: Sal
Folkhögskolevägen
Tel nr: 0612-85600
Hemsida:


  Långsjögården
Lokaltyp: Bygdegård
Långsjöbygdens byggnadsförening
Säbrå
Tel nr: 0611-761 32
e-post: langsjogarden@telia.com
Hemsida: www.langsjogarden.se


  Tingshuset
Lokaltyp: Sal
Tingshusg. 6
Tel nr: 0612-221 21
Hemsida:

Ramvik Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Högsjövägen 39
Tel nr: 0612-400 85
Hemsida:

Starred Gussjönoret
Lokaltyp: Sommarteater
Starred 114
Tel nr: 076-830 03 12
e-post: info@gussjonoret.se
Hemsida: http://www.gussjonoret.se

Utansjö Utansjögården
Lokaltyp: Teaterlokal
Pl 30
Tel nr: 0612-42176
Hemsida:

Älandsbro Ramsås bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Ramsås Bygdegårdsförening
Ramsås
Hemsida: