Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västernorrlandslän
Ånge
        Alby
        Byberget
        Erikslund
        Fränsta
        Hjältan
        Kölsillre
        Ljungaverk
        Munkbysjön
        Naggen
        Nordanede
        Ovansjö
        Torpshammar
        Ånge
        Östavall
        Östby
        Överturingen

 

 
 
Västernorrlandslän/Ånge
Lokaler i Ånge

Ort Lokal

Alby Alby Folkets Hus
Lokaltyp: Sal
Byberget
Tel nr: 0690-411 03 / 0640-410 25

Byberget Byberget
Lokaltyp: Utomhus
Östra By 1064
Tel nr: 0690-411 11


  Bygdegården
Lokaltyp: Bygdegård
Ö.By 1063
Tel nr: 0690-41026
Hemsida:

Erikslund Bygdegården Borgsjö
Lokaltyp: Bygdegård
Borgsjö hbf
Bergsjöbyn
Hemsida:


  Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Tel nr: 070-6670178
e-post: erikslundsfolketshus@gmail.com
Hemsida: http://www.erikslundsfolketshus.com/


  Östby skola
Lokaltyp: Bygdegård
Östby Bygdegårdsförening

Fränsta Torps Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Hemsida:


  Treklövern
Lokaltyp: Bygdegård
Finsta, södra sidan av Torpsjön
Roggafors- Finsta-Viken intr. förening
Tel nr: 0691-304 75, 070-370 45 94
Hemsida:


  Ålsta Folkhögskola
Lokaltyp: Sal
Fränstav.
Tel nr: 0691-312 50
Hemsida:

Hjältan Hjältans Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Hjältan
Hemsida:

Ljungaverk Forum
Lokaltyp: Teaterlokal
Folkets Hus
Box 68
Tel nr: 0691/32089
Fax nr: 0691/32695


  LJungaverks Folkets Hus
Lokaltyp: Okänd lokal
Folketshusvägen
Tel nr: 0691-32089
Hemsida:

Munkbysjön Förskolan Munken
Lokaltyp: Sal
Bygdegården Munkbysjön
Tel nr: 0691 - 221 20
Hemsida:


  Munkbysjöns bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Flata 548

Nordanede Nordanede bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Nordanede
Tel nr: 0691-23125
Hemsida:

Ovansjö Ovansjö kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Ovansjövägen 232
Tel nr: 0290 370 15

Torpshammar Gimåfors Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Gimåfors 1355
Tel nr: 0691-401 01
Fax nr: 0691-401 02


  Kapellgården
Lokaltyp: Bygdegård
Föreningen Kapellgården


  Småbo, flyktingförläggning
Lokaltyp: Gymnastiksal
Småbovägen 1


  Torpshammars Herrgård
Lokaltyp: Sal
Torpshammarsvägen 10
Tel nr: 0691-205 80
Fax nr: 0691-20410
e-post: info@torpshammar.com
Hemsida: http://www.torpshammar.com


  Träffpunkten
Lokaltyp: Bygdegård
Torpshammar centrum
Hemsida:


  Viskananstalten (KVA)
Lokaltyp: Sal
Viskan
Tel nr: 0691/12310
Hemsida:

Ånge Alby församlingshem
Lokaltyp: Bygdegård
Kyrkbacken


  Björkbackaskolan
Lokaltyp: Sal
Ö Skolgatan 8
Tel nr: 0690 - 152 24
Hemsida:


  Fränstaskolan
Lokaltyp: Sal
Box 133
Tel nr: 0691-36600
Hemsida:


  Haverö kyrka
Lokaltyp: Okänd lokal
Tel nr: 0690-124 55


  Mittlandia
Lokaltyp: Sal
Torggatan 8
Box 3, 84121 Ånge
Tel nr: 0690-12420
Hemsida:


  Möteslokal
Lokaltyp: Okänd lokal
Centraltorget 20
Hemsida:


  Steamclub
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Centralgatan 2


  Teaterverkstaden
Lokaltyp: Teaterlokal
Lagergatan 1
Hemsida: http://angekabare.nu/


  Ålsta Folkhögskola, Konstateljén
Lokaltyp: Sal
Fränsta
Hemsida:


  Ånge Camping, utescen
Lokaltyp: Utomhus
Albyvägen 219
Tel nr: 0690-10300
Hemsida: http://angecamping.com/


  Ånge Folkets Hus, Lilla salen
Lokaltyp: Sal
Centraltorget 20
Tel nr: 0690-150 90
e-post: lars@angefolketshus.se
Hemsida: www.angefolketshus.se


  Ånge Folkets Hus, Salongen
Lokaltyp: Teaterlokal
Centraltorget 20
Tel nr: 0690-15090
e-post: lars@angefolketshus.se
Hemsida: www.angefolketshus.se


  Ånge kyrka
Lokaltyp: Kyrka


  Ångströmsenheten
Lokaltyp: Okänd lokal
Centraltorget 1
Tel nr: 0690-250283
Hemsida:

Östavall Alby skolan
Lokaltyp: Sal
Alby


  Östavall Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Östavall
Tel nr: 0690-50133
Hemsida:

Östby Östby bygdegård
Lokaltyp: Sal
Hemsida: