Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Gävleborgs län
Bollnäs
        
        Arbrå
        Bollnäs
        Flästa
        Kilafors
        Orbaden
        Rengsjö
        Segersta
        Söräng
        Vallsta

 

 
 
Gävleborgs län/Bollnäs
Lokaler i Bollnäs

Ort Lokal

Torsbergsgymnasiet
Lokaltyp: Okänd lokal
Läroverksg. 36
Tel nr: 0278-254 00
Hemsida:

Arbrå Arbråskolan, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolg. 2
Hemsida:


  Arbråskolan, Matsalen
Lokaltyp: Sal
Skolg. 2
Hemsida:


  IOGT
Lokaltyp: Sal
Storgatan 77
Tel nr: 0278-41156

Bollnäs Bergvallhallen
Lokaltyp: Sal
Heden


  Björktjärskolan, gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Ekvägen 4
Tel nr: 0278-253 77, vaktm. 070-327 55
Fax nr: 0278-253 74
Hemsida:


  Bollnäs Folkhögskola, Baldursalen
Lokaltyp: Sal
Skolallén 10
Tel nr: 0278 389 00
Fax nr: 0278 389 01
e-post: per.berglund@lg.se
Hemsida: www.bollnas.lg.se


  Bollnäs kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Södra kyrkvägen 3
Box 236
Tel nr: 0278-279 99
Fax nr: 0278-279 20
Hemsida:


  Bollnäs Sporthall A-hall
Lokaltyp: Sporthall
Hedgatan 10
Alirgatan 23
Tel nr: 0278-250 79
Hemsida:


  Bollnäs Sporthall B-hall
Lokaltyp: Sporthall
Hedgatan 10
Alirgatan 23
Tel nr: 0278-250 79
Hemsida:


  Bollnäs Teaterverkstad
Lokaltyp: Teaterlokal
Fabriksgatan 8
Tel nr: 0278-611238


  Dansoteket, Heden Hus 116
Lokaltyp: Sal
Collinigatan 10


  Dönjegården
Lokaltyp: Bygdegård
Röste Bygdegårdsförening
Röste
Tel nr: 0278-200 90
Hemsida:


  Granbergsskolan, Aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Kaplanv. 4
Tel nr: 0278-253 51
Hemsida:


  Granbergsskolan, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Kaplanv. 4
Tel nr: 0278-253 51
Hemsida:


  Gumpels
Lokaltyp: Övrigt
Collinigatan 10


  Gärdesskolan, Aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Läroverksg. 39
Tel nr: 0278-254 85
Hemsida:


  Heden
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0278-255 88


  Hå Ordenshus
Lokaltyp: Teaterlokal
Hå 8383


  Karlslunds Åldringscenter, Matsalen
Lokaltyp: Övrigt
Kvarnvägen
Bollnäs Kommun
Tel nr: 0278-25000
Hemsida:


  Kilbergsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Kilbergsv. 1
Hemsida:


  Kulturhuset, Hasselgårdsalen
Lokaltyp: Sal
Collingatan 12
Tel nr: 0278-25550
e-post: kulturhuset@bollnas.se


  Kulturhuset, Peter Stormaresalen
Lokaltyp: Sal
Collingatan 12
Tel nr: 0278-25550
e-post: kulturhuset@bollnas.se


  Kulturhuset, Restaurangen
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Västerg 12
Tel nr: 0278-170 00
Fax nr: 0278 - 251 73
e-post: folkets.hus@kommun.bollnas.se


  Kulturhuset, Stora scenen
Lokaltyp: Teaterlokal
Collinigatan 12
Tel nr: 0278-255 50
e-post: kulturhuset@bollnas.se


  LillaK´s matsal
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Norra Kilaforsvägen 24
Tel nr: 0278-120 12
Hemsida: www.lillak.com


  Långnäsparken
Lokaltyp: Konsertlokal
Callmyr Arrangemang AB
Koldemo 4032
Tel nr: 0278 402 02, 070 630 11 12
e-post: info@callmyr.se
Hemsida: http://www.callmyr.se


  Nyhamre skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Nyhedsbacken 22


  Orhalla, Orbaden
Lokaltyp: Okänd lokal
Hemsida:


  Rensbackens skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 0278-254 84
Hemsida:


  Rhenshammar
Lokaltyp: Övrigt
Söderhamnsv 60
Tel nr: 0278 16820
Hemsida: www.renshammar.se


  Sörbo-fjäle bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Sörbo-fjäle Bygdegårdsförerening
Sörbo 7701
Hemsida:


  Torsbergsgymnasiet, Aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Läroverksg. 36
Tel nr: 0278-254 00


  Träkyrkan
Lokaltyp: Sal
Best Western Grand Hotell
Östra Stationsgatan 15
Tel nr: 0278-632800


  Vänsjö Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Pl. 3242
Tel nr: 0278-211 79
Hemsida:


  Växbo Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Växbo Bygdegårdsförening
Växbo
Hemsida:

Flästa Västerbacken, Flästa
Lokaltyp: Bygdegård
Tel nr: 0278-42060

Kilafors Biografteatern Kilafors
Lokaltyp: Biograf
Kilafors Biografförening
Stationsgatan 11
Tel nr: 070/526 62 93
e-post: info@kilaforsbio.nu
Hemsida: www.kilaforsbio.nu


  Bygdegården Löten
Lokaltyp: Sal
Lötens Bygdegårdsförening
Löten
Hemsida:


  Haneborg
Lokaltyp: Sporthall
Kilafors sporthall
Tel nr: 0278-626352


  Kilafors Herrgård
Lokaltyp: Konsertlokal
Bruksallén 5
Box 64
Tel nr: 0278-650405
Fax nr: 0278-650832


  Kilafors Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolg. 5
Tel nr: 0278-62 63 00
Hemsida:


  Lilltjära bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Tel nr: 076 108 24 64
e-post: orjan.olsson@hotmail.com


  Lövlundsskolan
Lokaltyp: Konferenslokal
Björklundsvägen 1
Tel nr: 070-5931022
e-post: ann.kristine.hellman@gmail.com


  Västansjö Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 0278-65 71 42
Hemsida:

Rengsjö Rengsjö Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Pl. 823
Tel nr: 0278-66 50 80
Hemsida:

Segersta Ovanhedens Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Ovanhedens Bygdegårdsförening
Djupa
Hemsida:


  Segersta skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Byn 1370
Landafors
Tel nr: 0278-65 31 32
Hemsida:


  Segerstaklippan
Lokaltyp: Bygdegård
Hemsida:

Söräng Sörängs bdg
Lokaltyp: Sal
Sörängs byalag
Söräng 4998
Tel nr: 070-5792307
Hemsida:

Vallsta Föreningshuset Hofvet
Lokaltyp: Sal
Åkrevägen 21
Hemsida: www.hofvet.nu


  Orsjöborg
Lokaltyp: Bygdegård
Orsjö, if kamraterna
Simeå
Hemsida:


  Vallsta Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Vallsta Bygdegårdsförening
Hemsida:


  Vallsta Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Riksv. 24
Tel nr: 0278-450 12
Hemsida: