Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Dalarnas län
Älvdalen, Älvdalen
        Blyberg
        Gsvarv
        Grdalen
        Idre
        Srna
        Vsa
        sen
        lvdalen
        lvdalens kyrka

 

 
 
Dalarnas län/Älvdalen, Älvdalen
Lokaler i Älvdalen, Älvdalen

Ort Lokal

Blyberg Blybergs bygdegrd
Lokaltyp: Bygdegrd
c/o Vivianne Andersson Blyberg 2548
Tel nr: 0251-520 00
Hemsida:

Gsvarv Gsvarvs bystuga
Lokaltyp: Bygdegrd
Gsvarv
Hemsida: http://www.destination-alvdalen.se/stugor/gasvarv-bystuga.html

Grdalen Grdalens Bystuga
Lokaltyp: Sal
c/o Gunilla Staff
Grdalen 40
Tel nr: 0253/ 15042

Idre Idre Bygdegrd, freningen
Lokaltyp: Sal
Framgrdsv. 1
Bygdegrdsvgen 6
Tel nr: 0253-20450
Hemsida:


  Idre Kulturhus
Lokaltyp: Bygdegrd
Framgrdsvgen
Tel nr: 0253-20450
Hemsida:


  Kulturhuset
Lokaltyp: Sal
Framgrdsvgen 1
Tel nr: 0253-20450
Hemsida:


  Strandskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Fack 14
Tel nr: 0253-207 35
Hemsida:

Srna Buskovius skola
Lokaltyp: Sal
Nya Skolan
Tel nr: 0253-10720
Hemsida:


  Srnahedens Bystuga
Lokaltyp: Bygdegrd
Gammelvgen, Srnaheden
Tel nr: 0730617240
e-post: bokning.sib@gmail.com
Hemsida: https://bygdegardarna.se/sarnaheden/

Vsa Vsa Bygdegrd
Lokaltyp: Bygdegrd
Vsa Bygdegrdsfrening
Hemsida:

sen sens Bystuga
Lokaltyp: Bygdegrd
sen 4604

lvdalen Biblioteket
Lokaltyp: vrigt
Permatsvgen 1
Tel nr: 0251-82270
Fax nr: 0251-12128
Hemsida: www.alvdalen.se/Biblioteket


  Brittgrden, Stora salen
Lokaltyp: Sal
Dalgatan 74
Tel nr: +46(251)43140
e-post: alvdalen.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/alvdalen/brittgarden


  Bygdegrden
Lokaltyp: Sal
Kittan och lidens bystugefrening
Liden
Hemsida:


  Drevdagens bystugefrening
Lokaltyp: Sal
Hemsida:


  Evertsbergs Bygdegrd
Lokaltyp: Bygdegrd
Evertsbergs Bygdegrdsfrening
Hemsida:


  Grveldalens BGF
Lokaltyp: Bygdegrd
Hemsida:


  Grdalens ideella bystugefrening
Lokaltyp: Bygdegrd
Hemsida:


  Hotell lvdalen
Lokaltyp: Kaf - Restaurang
Dalg. 77
Box 489
Tel nr: 0251-105 00
Fax nr: 0251-109 70
Hemsida:


  Rots Bystuga
Lokaltyp: Sal
Rot
Tel nr: 0251-10372
Hemsida:


  Salemkapellet
Lokaltyp: Kyrka
Dalgatan 95
Tel nr: 0251-41281
Hemsida:


  lvdalens Biografteater
Lokaltyp: Teaterlokal
Dalg. 104
Tel nr: 0251-100 60


  lvdalens Simhall & Ishall
Lokaltyp: Sporthall
Ribbholmsvgen
Tel nr: 0251-80283
Hemsida:


  lvdalens skola Rrelserummet
Lokaltyp: Aula
Box 100
Tel nr: 0251-80114


  lvdalens Sporthall
Lokaltyp: Sporthall
Ribbholmsvgen
Box 100
Tel nr: 0251-80297
Hemsida:


  lvdalsskolans aula
Lokaltyp: Sal
Box 100
Tel nr: 0251-801 14
Hemsida:

lvdalens kyrka lvdalens kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Dalgatan 74
Hemsida: