Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västra Götalands län
Åmål
        Edsleskog
        Fengersfors
        Tösse
        Åmål
        Ånimskog

 

 
 
Västra Götalands län/Åmål
Lokaler i Åmål

Ort Lokal

Edsleskog Edsleskogs prästgård
Lokaltyp: Bygdegård
Edsleskogs Bygdegårdsförening

Fengersfors Fengersfors bruk, Holländeriet
Lokaltyp: Övrigt
Not Quite, Fabriksvägen 2
Tel nr: 0532-23388
Hemsida: bruket.se


  Fengersfors Folkets Hus
Lokaltyp: Övrigt
Fröskogsvägen 3
Tel nr: 0532-231 64
e-post: tony@fengersforsauktioner.se
Hemsida: www.fengersfors.se

Tösse Tösse Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Tösse

Åmål Biblioteket, Konsthallen
Lokaltyp: Utställningslokal
Kungsgatan 20
Box 18
Tel nr: 0532-171 02
e-post: biblioteket@amal.se
Hemsida:


  Församlingshemmet
Lokaltyp: Övrigt
Karlstadsvägen 4
Tel nr: 0532-607880
Fax nr: 0532-607899
e-post: amal.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/amal


  Hamncompagniet i Åmål
Lokaltyp: Sal
Hamng. 3
Tel nr: 0532-100 10
Hemsida:


  Karlbergsteatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Karlbergsgymnasiet
Schölingsgatan 7
Tel nr: 0532/17000


  Karlbergsteatern, Ensemblesalen
Lokaltyp: Sal
Karlbergsgymnasiet
Schölinsgatan 7
Tel nr: 0532-145 93
Hemsida:


  Karlsbergsgymnasiet
Lokaltyp: Gymnastiksal
Schölinsgatan 7
Tel nr: 0532-17000


  Kristinebergsskolan
Lokaltyp: Teaterlokal
Kristinebergsv.3
Hemsida:


  Mo Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Mo byggnadsförening
Tel nr: 0532-431 34
Hemsida:


  Saga Bio
Lokaltyp: Biograf
Kungsgatan 5
Tel nr: 0532-10425
Hemsida:


  Södra skolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Kungsgatan 32
Tel nr: 0532-172 91
Hemsida:


  Tydje Bgf
Lokaltyp: Bygdegård
Hemsida:


  Tösse bgf
Lokaltyp: Bygdegård
Hemsida:

Ånimskog Ånimskogs Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Lilla mossen
Tel nr: 0532-25265
Hemsida: