Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västra Götalands län
Borås
        Borås
        Bredared
        Brämhult
        Dalsjöfors
        Dannike
        Fristad
        Gånghester
        Hedared
        Hultafors
        Målsryd
        Norrby
        Rångedala
        Sandared
        Seglora
        Viskafors

 

 
 
Västra Götalands län/Borås
Lokaler i Borås

Ort Lokal

Borås Almåsgymnasiet, Aulan
Lokaltyp: Sal
Alingsåsvägen 36
Tel nr: 033-35 78 00
Fax nr: 033-35 78 19
Hemsida:


  Aplaredskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Boråsvägen 22
Tel nr: 033-28 01 32
Hemsida:


  Bergdalskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Gustav Adolfsg. 81
Hemsida:


  Bodaskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Milstensg. 25
Hemsida:


  Borås Dövas förening
Lokaltyp: Sal
Åsboholmsgatan 21


  Borås Lasarett
Lokaltyp: Övrigt
Tel nr: 033-616 10 00
Hemsida:


  Borås Stadsteater, Lilla scenen
Lokaltyp: Teaterlokal
Kulturhuset
Box 55032
Tel nr: 033/357000 - 033/357658
Fax nr: 033/357995
Hemsida:


  Borås Stadsteater, Stora scenen
Lokaltyp: Teaterlokal
Kulturhuset
Box 55032
Tel nr: 033/357000 - 033/357658
Fax nr: 033/357995


  Borås Tidnings tryckeri i Viared
Lokaltyp: Övrigt
Viared
Hemsida:


  Byttorpskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Vindelg. 4
Tel nr: 033-35 79 27
Hemsida:


  Bäckängsgymnasiet, Aulan
Lokaltyp: Sal
Schélegatan 7
Tel nr: 033-35 70 00
Hemsida:


  Bäckängsgymnasiet, Gamla gymnstiks.
Lokaltyp: Gymnastiksal
Schéleg. 7
Hemsida:


  Bäckängsgymnasiet, Nya gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Schéleg. 7
Hemsida:


  Caroli kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Skolgatan 1
Tel nr: 033-17 94 61


  Dramafabriken
Lokaltyp: Sal
Kyrkogårdsgatan 9
Tel nr: 0722-61 58 28
e-post: dramafabriken@gmail.com
Hemsida: www.dramafabriken.com


  Ekarängskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Hansingg. 121
Tel nr: 033-35 81 03
Hemsida:


  Engelbrektskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Engelbrektsg. 14
Tel nr: 033-35 79 97
Hemsida:


  Erikslundskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Campingg.
Tel nr: 033-35 80 15
Hemsida:


  Fjärdingskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Åsvägen
Tel nr: 033-35 80 35
Hemsida:


  Folkan, Kårhuset
Lokaltyp: Teaterlokal
Österlånggatan 1-3
Tel nr: 033-357049
Fax nr: 033-353294
e-post: ulrika.lindstedt.svensson@boras.se
Hemsida: http://www.vastsverige.com/templates/portal____14989.aspx


  Gustav Adolfskyrkan
Lokaltyp: Sal


  Göta Bibliotek
Lokaltyp: Sal
Varbergsvägen 38
Tel nr: 033-353720
e-post: laila.norman@boras.se
Hemsida: http://www.boras.se/gota/kultur.4.633e5e10039


  Immanuelskyrkan
Lokaltyp: Sal
Stureg. 45
Tel nr: 033-12 54 80
Hemsida:


  Konstmuseet
Lokaltyp: Utställningslokal
Kulturhuset
Hemsida:


  Kulturhuset
Lokaltyp: Sal
P A Halls Terrass Kulturhuset
Box 856
Tel nr: 033-35 76 76
Fax nr: 033-35 76 75
Hemsida:


  Lundskullegården
Lokaltyp: Bygdegård
Kinnarumma byalag
Hemsida:


  Nya Grekiska föreningen
Lokaltyp: Sal
Evedalsgatan 1
Tel nr: 033-41 27 80
Hemsida:


  Parkteatern
Lokaltyp: Sommarteater
Vid entrén till Borås Djurpark
Tel nr: 070-4542196
e-post: info@kulturkompaniet.se
Hemsida: www.kultkompaniet.se


  Regionteaterväst, Boråsscenen
Lokaltyp: Teaterlokal
Regionteater Väst
Bryggareg. 10
Tel nr: 033-29 07 90
e-post: info@regionteatervast.se
Hemsida: www.regionteatervast.se


  Röda Kvarn
Lokaltyp: Sal
Sven Eriksonsplatsen 3
Tel nr: 033-35 76 24
Hemsida:


  Sagateatern (Saga bio)
Lokaltyp: Teaterlokal
Sagahuset
Österlånggatan 59
Tel nr: 070 – 454 21 96 Göran Lohne
e-post: info@kultkompaniet.se
Hemsida: www.kultkompaniet.se


  Sjöboskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Nolhagag. 7
Hemsida:


  Stadsbiblioteket
Lokaltyp: Sal
Box 856
Kulturhuset
Hemsida:


  Särlaskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Särlag. 1
Hemsida:


  Textilmuseet
Lokaltyp: Sal
Druveforsv. 8
Tel nr: 033-35 89 50, 51
Fax nr: 033-35 89 63
Hemsida:


  Trandaredskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Trandaredsg. 36
Hemsida:


  Åhaga
Lokaltyp: Sal
Lillåvägen 4
Tel nr: 033-131510
Fax nr: 033-131512
e-post: info@ahaga.com
Hemsida: http://www.ahaga.com

Bredared Bredareds Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Bredareds hembygdsförening
Hjälmryd
Tel nr: 033-24 50 24
Hemsida:

Brämhult Fritidsgården
Lokaltyp: Sal
Dammkullev. 8
Tel nr: 033-35 51 18
Hemsida:


  Myråsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Kyrkv. 49
Hemsida:

Dalsjöfors Dalsjöhallen
Lokaltyp: Sporthall
Uppegårdsg
Tel nr: 35 89 22
Hemsida:


  Folkets Park
Lokaltyp: Sal
Storgatan 71
Pa Bryngelsg. 8
Tel nr: 033-270169
Hemsida:


  Tummarpskolan/Förskola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Boråsv. 54
Hemsida:

Dannike Dannikeskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 033-28 11 25
Hemsida:

Fristad Folkhögskolan, Högtidssalen
Lokaltyp: Sal
Folkhögskolev. 7
Tel nr: 033-236800
Hemsida:


  Fristads kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Stora v. 44
Tel nr: 033-222300
Hemsida:


  Fristadskolan H, Stora hallen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolv.
Tel nr: 033-35 85 60
Hemsida:


  Fristadsskolan LM, Lilla hallen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolv.
Tel nr: 033-35 85 60
Hemsida:


  Gingri Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Gingri nya bgf upa
Tel nr: 033-261949
Hemsida: www.gingribygdegard.se

Gånghester Gånghesterskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Fageråsv. 1
Tel nr: 033-25 61 11
Hemsida:

Hedared Hedareds folkdanslags Bygdegårdsförening
Lokaltyp: Bygdegård
Ekvägen 3
Skattegården
Tel nr: 033 - 24 21 03
Hemsida:

Hultafors Hultafors Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Hultaforsv. 11
Tel nr: 033-29 54 15
Hemsida:

Målsryd Målsrydskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 033-24 92 09
Hemsida:

Norrby Norrby fritidsgård
Lokaltyp: Sal
Norrby Tvärg 25-27
Tel nr: 033-35 79 34
Hemsida:

Rångedala Rångedala Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Rångedala Bygdegårdsförening
Bygatan 8
Tel nr: 033-279011 279071
Hemsida:

Sandared Sandaredskolan, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolv.
Tel nr: 033-35 88 24
Hemsida:


  Sandaredskolans aula
Lokaltyp: Övrigt
Box 19
Tel nr: 033-35 88 32
Fax nr: 033-35 39 49
Hemsida:

Seglora Seglora Bygdegård
Lokaltyp: Teaterlokal
Seglora Bygdegårdsförening
Tel nr: 0320-912 00
Hemsida:

Viskafors Viskaforsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Varbergsvägen 79
Tel nr: 033-358885
Hemsida:


  Viskaforsskolans gla gymnastiksal
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 033-358921 el 358890
Hemsida: