Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västra Götalands län
Bengtsfors
        Bengtsfors
        Billingsfors
        Dals-Långed
        Vårvik

 

 
 
Västra Götalands län/Bengtsfors
Lokaler i Bengtsfors

Ort Lokal

Bengtsfors Folkparken Valhall
Lokaltyp: Sommarteater
Valhallavägen 3
e-post: info@folkparkenvalhall.se
Hemsida: http://www.folkparkenvalhall.se/


  Kanalgården
Lokaltyp: Sal
Kanalvägen
Hemsida:


  Odeon
Lokaltyp: Teaterlokal
Centralbacken 6
Centralbacken 6
Tel nr: 0531-10400
e-post: info@odeon.nu
Hemsida: http://www.odeon.nu


  Torrskogs Bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Hemsida:

Billingsfors Våra gårdar
Lokaltyp: Sal
?
Hemsida:

Dals-långed Steneby Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Steneby Bygdegårdsförening
Seneby 55
Hemsida:

Dals-Långed Stenebyskolan
Lokaltyp: Utställningslokal
Hemslödsvägen 1
Tel nr: 0531-710 00

Vårvik Vårviks Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Vårviks Bygdegårdsförening
Backa 80
Hemsida: