Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västra Götalands län
Bollebygd
        Bollebygd
        Olsfors

 

 
 
Västra Götalands län/Bollebygd
Lokaler i Bollebygd

Ort Lokal

Bollebygd Bollebygdsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Bräckevägen
Tel nr: 033-23 13 50
Hemsida:


  Bollebygdsskolans Aula
Lokaltyp: Teaterlokal
Bräckevägen
Tel nr: 033-23 13 50


  Ordenshuset i Töllsjö
Lokaltyp: Bygdegård
Horsaredsvägen 15
Hemsida:


  Stationen
Lokaltyp: Sal
Hultafors Bygdegårdsförening & Byalag
Hultaforsvägen 11
Tel nr: 033-295415
e-post: kontakt@hultafors.info
Hemsida: www.hultafors.info


  Töllsjöskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Horssaredsvägen
Tel nr: 033-23 14 58
Hemsida:


  Örelundsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolvägen
Tel nr: 033-23 14 98
Hemsida:

Olsfors Gesebols Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Gesebol
Tel nr: 033-296137
e-post: hallagarde@telia.com
Hemsida: www.bygdegardarna.se