Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västra Götalands län
Tanum
        Fjällbacka
        Grebbestad
        Hamburgsund
        Havstenssund
        Havstensund
        Rabbalshede
        Resö
        Stora Höga
        Tanum
        Tanumshede
        Östad

 

 
 
Västra Götalands län/Tanum
Lokaler i Tanum

Ort Lokal

Fjällbacka Kville Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Kville Bygdegårds byggnads förening
Kville
Hemsida:


  Stora Hotellet
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Galärsbacken
Tel nr: 0525-310 03

Grebbestad Charlottenlund i Grebbestad
Lokaltyp: Utomhus
Grebbestad Infocenter
Charlottenlund
e-post: grebbestadturist@telia.com
Hemsida: www.grebbestad.se


  Falkeröd
Lokaltyp: Sommarteater
Tanumsvägen, Grebbestad


  Grebbestads Folkhögskola
Lokaltyp: Sal
Tanumsvägen
Box 9, 45702 GREBBESTAD
Tel nr: 070-5330395


  Grebbestads kyrka
Lokaltyp: Kyrka

Hamburgsund Folkets Hus
Lokaltyp: Biograf
Gamla vägen 12
Tel nr: 0525- 33172
Hemsida:


  Gerlesborgsskolans konsthall
Lokaltyp: Sal
Gerlesborg 1
Tel nr: 0523-517 10
Fax nr: 0523-516 40
e-post: klas@gerlesborgsskolan.se
Hemsida: http://www.gerlesborgsskolan.se

Havstenssund Havstenssunds Folkets Hus
Lokaltyp: Sal

Havstensund Havstensunds Folkets Hus
Lokaltyp: Sal
Folkets Hus
Tel nr: 0525-18200
Hemsida:

Rabbalshede Folkets Hus
Lokaltyp: Sal
Folkets Hus
Box 76
Tel nr: 0525-36457
Hemsida:

Resö Hamnmagasinet
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Gamla Holmsbacksvägen 36
Hemsida:

Stora Höga Getskärs Wärdshus
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Barnens Byväg 13
Tel nr: 0303-777702
Hemsida: www.getskar.com

Tanum Tanums Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Pl 1090
Tel nr: 0525-20058

Tanumshede Hedeskolan
Lokaltyp: Sal
Björnbärsvägen
Tel nr: 0525-18391
Hemsida: http://www.tanum.se/huvudmeny/utbildningbarnomsorg/grundskola/grundskolor/hedesk


  Kulturhuset Futura
Lokaltyp: Teaterlokal
Granvägen 1
Tel nr: 0525-182 30
Fax nr: 0525-183 05
Hemsida: http://www.tanum.se/vanstermenykommun/barnoms


  Lurs Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Lur
Tel nr: 070-5519552
Hemsida:


  Tanums kyrka
Lokaltyp: Kyrka


  Tanumskolan
Lokaltyp: Sal
Tanumskolan
Hemsida: http://www.tanum.se/huvudmeny/utbildningbarnomsorg/grundskola/grundskolor/tanums


  Tingshuset
Lokaltyp: Sal
Apoteksvägen

Östad Bullaregården
Lokaltyp: Bygdegård
Bullaregårdens Bygdegårdsförening
Kvännevi
Hemsida: