Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Kalmar län
Mörbylånga
        Algutsrum
        Degerhamn
        Färjestaden
        Glömminge
        Grönhögen
        Gårdby
        Hulterstad
        Mellstabylund
        Mörbylånga
        Resmo
        Sandby
        Stenåsa
        Stora Frö
        Södra Möckleby
        Torngård

 

 
 
Kalmar län/Mörbylånga
Lokaler i Mörbylånga

Ort Lokal

Algutsrum Algutsrums Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Kyrkgatan 3

Degerhamn Degerhamn Folkets Hus
Lokaltyp: Bygdegård
c/o Kurt Arvidsson
Södra Möcklebyv 42
Tel nr: 070-7493005
e-post: kurtharryarvid@gmail.com


  Gräsgårds Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Gräsgård 101
Tel nr: 0485-66 31 59 / 072-557 16 66
e-post: o.tornegard@gmail.com

Färjestaden Fritidsgården Ladan
Lokaltyp: Sal
Näckrosgatan 9
Tel nr: 0585-34690


  Glömmingeskolan
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0485-47292


  Gullvivans Förskola
Lokaltyp: Övrigt
Sjöbergs gata 5
Tel nr: 0485-47458


  Konstens Hus
Lokaltyp: Sal
Ölands Folkhögskola
Skogsby
Tel nr: 0485-564400
Fax nr: 0485-38774
e-post: olands.folkhogskola@folkbildning.net
Hemsida: www.ofhs.ltkalmar.se


  Norra Möckleby bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Möckleby bgnf, norra
Bröttorps täkten
Tel nr: 0485-320 11 / 073-583 65 24
e-post: johanssonjohn88@gmail.com

Glömminge Glömminge Föreningshus
Lokaltyp: Bygdegård
Glömminge backe
Tel nr: 070-856 93 03
e-post: brynielssonkarin@gmail.com

Grönhögen Medborgarhuset i Grönhögen
Lokaltyp: Sal
Grönhögen 145
Tel nr: 0485-661001 / 070-338 77 80
e-post: info@medborgarhusetgronhogen.se
Hemsida: http://www.medborgarhusetgronhogen.se

Hulterstad Hulterstads Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Hulterstad 126
Tel nr: 0485-45002 / 070-213 73 50
e-post: info@hulterstad.se

Mörbylånga Folkets Hus
Lokaltyp: Sal
Trollhättevägen 2
Tel nr: 0485-413 38 / 073-755 15 75


  Kastlösa kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Södra Ölandspastorat
Kyrkgatan 3


  Källa Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Co Sandtäktsvägen 6


  Mörbylånga hembygdsgård
Lokaltyp: Sal
Köpmangatan 7 B
Tel nr: 0485-401 30 / 076-013 85 16
e-post: vilohemmet.solhem@telia.com
Hemsida: www.hembygd.se/morbylanga


  Mörbylånga kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Södra Ölands pastorat
Kyrkgatan 3
Tel nr: 0485-41209
Fax nr: 0485-41292
e-post: sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.olandskyrkor.com


  Skansenskolan
Lokaltyp: Teaterlokal
Ölandsgatan
Tel nr: 0485-47191
Fax nr: 0485-47189


  Skansenskolans aula
Lokaltyp: Övrigt
Ölandsgatan
Tel nr: 0485-47191
Hemsida: morbylanga.se/Barn-utbildning/Grundskola/Grundskolor-3/Skansenskolan-Morbylanga/


  Sporthallen (Skansenhallen)
Lokaltyp: Sporthall
Ölandsgatan 16
Tel nr: 0485-47176


  Ölands Folkhögskola, Liedbergsalen
Lokaltyp: Sal
Skogsby
Tel nr: 0485-564 400

Resmo Resmo kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Resmo
Tel nr: 0485-405 21
Hemsida:

Sandby Sandby-Gårdby Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Nedra Ålebäck 208
Tel nr: 072 222 41 81
e-post: mattias.johansson@delaval.com


  Sandgårdsborgs Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Precis på Gränsen mellan Sandby och Gårdby
Hemsida: https://alltpaoland.se/en/places/sandgardsborgs-bygdegard/

Stenåsa Stenåsa Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Stenåsa
Tel nr: 0485-45125 / 070-6145125
e-post: wahlin12@gmail.com

Stora Frö Stora Frö bylokal
Lokaltyp: Bygdegård
Malmgatan 4
Tel nr: 073-323 32 85
e-post: bellashus@gmail.com


  Stora Frögården
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
STF Vandrarhem Stora Frögården
Tel nr: 0485-363 33
e-post: post@storafrogarden.se
Hemsida: http://www.storafrogarden.se/

Södra Möckleby Folkets Hus
Lokaltyp: Sal

Torngård Torngårdslokalen
Lokaltyp: Sal
Gräsgårds Bdg förening
Torngård 106
Tel nr: 0485-663159