Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Östergötlans län
Norrköping
        Häradshammar
        Kimstad
        Kolmården
        Kvarsebo
        Norrköping
        Norrköping,
        Skärblacka
        Skärkind
        Vikbolandet
        Åby
        Östra Ny

 

 
 
Östergötlans län/Norrköping
Lokaler i Norrköping

Ort Lokal

Häradshammar Bygdegården
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0125-320 00
Hemsida:

Kimstad Grebyskolan, Matsalen
Lokaltyp: Sal
Skärpingevägen 2
Tel nr: 011-15 18 60
e-post: grebyskolan@edu.norrkoping.se
Hemsida: www.norrkoping.se/barn-utbildning/grundskolor/kimstad

Kolmården Kolmårdsgården
Lokaltyp: Sal
Kvarsebo

Kvarsebo Christinagården
Lokaltyp: Sal
Kvarsebo
Hemsida:


  IOGT-NTO
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 011-15 53 14
e-post: bengt.cete@edu.norrkoping.se
Hemsida: http://www.kvarsebo.nu/bio/vagbeskrivning.htm


  Kvarseboskolan
Lokaltyp: Sal
Kvarseboskolan
Tel nr: 011 - 39 60 46
Fax nr: 011 - 39 60 72

Norrköping ABF-huset Kvarnen
Lokaltyp: Övrigt
Västgöteg. 25
Box 5015
Tel nr: 011-21 13 00
Hemsida:


  Arbetarföreningens Teater, Arbis
Lokaltyp: Teaterlokal
Bredgatan 54
Garvaregatan 8b
Tel nr: 0762-756 797
e-post: info@arbis.se
Hemsida: www.arbis.se


  Arbetets museum, Folksamsalen
Lokaltyp: Konsertlokal
Laxholmen
Tel nr: 011-189800, 011-231700
Fax nr: 011-182290
e-post: konferens@arbetetsmuseum.se
Hemsida: http://www.arbetetsmuseum.se


  Arbetets museum, Laxholmskällaren
Lokaltyp: Konsertlokal
Tel nr: 011-189800, 011-23 17 00
Fax nr: 011-182290
e-post: konferens@arbetetsmuseum.se
Hemsida: http://www.arbetetsmuseum.se


  CNEMA
Lokaltyp: Biograf
Kungsgatan 56


  Crescendo
Lokaltyp: Sal
Järnbrogatan 3
Tel nr: 011-188910
Fax nr: 011-120870
e-post: crescendo@libertysurf.se
Hemsida: http://home.swipnet.se/crescendo


  Dynamo, Konsertsalen
Lokaltyp: Konsertlokal
Tunnbindareg. 37
Tel nr: 011-102694
e-post: kulturkammaren@spray.se
Hemsida: http://www.kulturkammaren.se


  Dövas förenings lokal
Lokaltyp: Sal
Villagatan 4


  Ektorps Fritidsgård
Lokaltyp: Sal
Trestegsgat.


  Frinavet Förskola
Lokaltyp: Teaterlokal
Spelmansgatan 2
Tel nr: 011-15 29 74
Hemsida:


  Frinavets fritidsgård
Lokaltyp: Okänd lokal
vid Ensjön, Navestad
Tel nr: 011-152651, 011-152976
Hemsida:


  Fritidsgården i Hageby hus, aulan
Lokaltyp: Sal
Snickaregatan 2
Tel nr: 011-152970
Hemsida:


  Grönviksbadet
Lokaltyp: Övrigt
vid Ensjön
Hemsida:


  Hedvigs Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Nya Rådstugug. 7
Box 687, 60115 NORRKÖPING
Tel nr: 011-157580
Hemsida:


  Hörsalen
Lokaltyp: Konsertlokal
Hörsalsparken, Drottninggatan 48
Tel nr: 0767603004
e-post: hoersalen@norrkoping.se


  Immanuelskyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Södra Promenaden 106
Tel nr: 011-12 15 50
Hemsida:


  Klippan
Lokaltyp: Bygdegård
Wånga Bygdegård klippan up
Hemsida:


  Komvuxskolans aula
Lokaltyp: Sal
Nygatan 38


  Kulturskolans aula
Lokaltyp: Teaterlokal
Fotbollsgatan 2
Tel nr: 011-15 33 40
e-post: kulturskolan@edu.norrkoping.se
Hemsida: www.kulturskolan.norrkoping.se


  Kvartersteatern, 3:e Kammaren
Lokaltyp: Teaterlokal
Bråddgatan 34


  Lejongropen
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:


  Lilla Teatern (Gamla)
Lokaltyp: Teaterlokal
Repslagaregatan 9


  Lilla Teatern (Nya)
Lokaltyp: Teaterlokal
Norra Promenaden 108
Tel nr: 0703-61 23 24
e-post: info@lillateatern.se
Hemsida: www.lillateatern.se


  Louis de Geer, De Geerhallen
Lokaltyp: Konsertlokal
Holmengatan 10
Tel nr: 011-15 50 30
Fax nr: 011-15 50 75
Hemsida: http://www.louisdegeer.com


  Louis de Geer, Flygeln
Lokaltyp: Konsertlokal
Holmengatan 10
Tel nr: 011-15 50 30
Fax nr: 011-15 50 75
Hemsida: http://www.louisdegeer.com


  Louis de Geer, Hemerycksalen
Lokaltyp: Konsertlokal
Holmengatan 10
Tel nr: 011-15 50 30
Fax nr: 011-15 50 75
Hemsida: http://www.louisdegeer.com


  Louis de Geer, Trozellirummet
Lokaltyp: Sal
Holmengatan 10
Tel nr: 011-15 50 30
Fax nr: 011-15 50 75
Hemsida: http://www.louisdegeer.com


  Louis de Geer, Värmekyrkan
Lokaltyp: Sal
Holmengatan 10
Tel nr: 011-15 50 30
Fax nr: 011-15 50 75
Hemsida: http://www.louisdegeer.com


  Marieborgs Folkhögskola
Lokaltyp: Sal
Box 724
Tel nr: 011-21 96 00
e-post: marieborg@marieborg.fhsk.se
Hemsida: www.marieborg.net


  Matteus kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Norra Promenaden 108
Tel nr: 011-15 76 02
Fax nr: 011-15 76 01
e-post: matteus.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: //www.svenskakyrkan.se/matteus/


  Norrköpings Konstmuseum
Lokaltyp: Sal
Kristinaplatsen
Tel nr: 011-152600
Hemsida:


  Norrköpings Konstmuseum, utomhus
Lokaltyp: Utomhus


  Norrköpings kulturhus
Lokaltyp: Övrigt
Slottsgatan 133
Hemsida: www.norrkopingskulturhus.se


  Norrköpings Stadsbibliotek
Lokaltyp: Sal
Box 2113
Södra Promenaden 105


  Råsslastugan
Lokaltyp: Sal
Krokeks hembygdsförening
Råsslavägen, kolmården
Hemsida:


  S:t Johannes församlingshem
Lokaltyp: Aula
Hagebygatan 77
Tel nr: 011-24 10 00
e-post: stjohannes.forsamling@svenskakyrkan.se


  S:t Olai kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Skolgatan 12
Tel nr: 011-123771
Hemsida:


  Skandiateatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Drottninggatan 31
Tel nr: 0734- 02 08 35/ 011-103110
e-post: carina@choppevent.se
Hemsida: http://www.choppevent.se


  Stadsbiblioteket
Lokaltyp: Sal
S. Promenaden 105
Tel nr: 011-152665
Hemsida:


  Stenby-Konungsunds Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Stenby-konungsunds bgf, östra
Hemsida:


  Syrisk Ortodoxa S:ta Maria Församlingen
Lokaltyp: Kyrka
Folkborgsvägen
Tel nr: 011-17 11 38


  Södra Kajen
Lokaltyp: Utomhus
Södra Kajen
Tel nr: 011-155100
Fax nr: 011-155100
Hemsida:


  Teater Bråddgatan 34, 1:a Kammaren
Lokaltyp: Teaterlokal
Bråddgatan 34
Tel nr: 011-102694


  Teater Bråddgatan 34, 2:a Kammaren
Lokaltyp: Teaterlokal
Bråddgatan 34
Tel nr: 011-102694


  Teater Bråddgatan 34, Repsal A
Lokaltyp: Sal
Bråddgatan 34
Tel nr: 011-102694


  Trappan
Lokaltyp: Konsertlokal
Kårhuset Trappan
Universitetet
Tel nr: 011-363584
e-post: dc.trappan@ks.liu.se
Hemsida: www.trappan.nu


  Tuppens servicehem
Lokaltyp: Gymnastiksal
Bråddg. 31
Tel nr: 011-21 51 93, 011-21 51 72
Hemsida:


  Vasaparken
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:


  Östgötateatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Teatergatan 8
Box 3114
Tel nr: 011 - 21 85 00
Fax nr: 011 - 19 97 52
Hemsida:

Skärblacka Folkets Hus, Skärblacka
Lokaltyp: Teaterlokal
Folkets Husvägen
Box 147
Tel nr: 0707 90 84 97
e-post: kontakt@blackafh.se
Hemsida: www.blackafh.se

Skärkind Skärkinds Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Hemsida:

Vikbolandet Rönö Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Rönö Bygdegårdsförening
Rönö bygdegård
Tel nr: 0125-13063
e-post: info@ronobygdegard.se
Hemsida: www.ronobygdegard.se


  Östra Husby Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Husby Bygdegårds bgnf, öst
Bossgårdsv 35
Hemsida:

Åby Åby Folkets Hus, A-sal
Lokaltyp: Teaterlokal
Gamla Stockholmsvägen 38
Tel nr: 011-602 12

Östra ny Östra ny Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård
Östar ny Bgf.
Hemsida: