Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Östergötlans län
Kinda
        Bergdala
        Bjrkfors
        Horn
        Hycklinge
        Kinda
        Kisa
        Kisa kyrka
        Klefors
        Lilla Tidersrum
        Rimforsa
        Vstra Eneby

 

 
 
Östergötlans län/Kinda
Lokaler i Kinda

Ort Lokal

Bergdala Matsalen
Lokaltyp: Kaf - Restaurang
Bergdalagatan 21

Bjrkfors Allhuset
Lokaltyp: Sal
Bjrkfors

Horn Godtemplargrden
Lokaltyp: Biograf
Stnggatan 25
Hemsida:


  Hornskolan
Lokaltyp: Sal


  Stnggrden
Lokaltyp: Sal
Hornbergsgatan 1
Tel nr: 0494-19510

Hycklinge Hganlid
Lokaltyp: Sal
Hemsida:

Kinda Hganlid Bygdegrd
Lokaltyp: Bygdegrd
Hycklinge juf-avd
Hganlidsv 2
Hemsida:


  Kindagrden
Lokaltyp: Sal
Hemsida:

Kisa Bergdala, ldreboende
Lokaltyp: Sal
Bergdalagatan 9-13


  Biblioteket
Lokaltyp: Sal
Torggatan 2
Tel nr: 0494-19100
Fax nr: 0494-19119
Hemsida:


  Bckskolan
Lokaltyp: Sal
Plantg. 12
Tel nr: 0494-19001
Hemsida:


  Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Enebyg. 10
Box 78
Tel nr: 0494-107 77


  Kisa Vrdshus, Festsalen
Lokaltyp: Sal
Tingshustorget 1
Tel nr: 0494-12222
Hemsida:


  Stjrneboskolan
Lokaltyp: Sal
Storg. 38
Tel nr: 0494-192 70


  Vrgrdsskolan Kulturhuset Kuben
Lokaltyp: Aula
stgtagatan 8
Tel nr: 0494-192 34
Fax nr: 0494-192 11

Kisa kyrka Kisa kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Ulrikagatan
Tel nr: 0494- 290440

Klefors Klefors Smedja
Lokaltyp: Utstllningslokal
Hemsida:


  Vaddfabriken
Lokaltyp: vrigt

Lilla Tidersrum Freningshuset
Lokaltyp: vrigt
Lilla Tidersrum

Rimforsa Bjrksund
Lokaltyp: Utomhus
Vid rimforsa Camping


  Frsamlingsgrden
Lokaltyp: vrigt
Rimforsa
Tel nr: 0494 21000


  Godtemplargrden
Lokaltyp: Sal
Jrnvgsgatan 8
Tel nr: 0494-20163, 0494-20163
Hemsida: www.iogt.se/Vara-Gardar/Vara-Gardar-Ostergotland/Rimforsa-Godtemplarg/


  Hgerstad gamla Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Vg 674 mot tvidaberg


  Rimforsa skola
Lokaltyp: Sal
Skolv. 10
Tel nr: 0494 - 193 11
Hemsida:


  Vsterliden, ldreboende
Lokaltyp: Sal
Vsterlidsvgen 9


  sundahallen
Lokaltyp: Sporthall
Hallvgen 7
Tel nr: 0494-207 55

Vstra Eneby Vstra Eneby Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Svenska kyrkan, Grnedegatan 16
Tel nr: 0494-29 04 40
Hemsida: